Británie "Assangemu zaručuje lidská práva"

4. 9. 2012

čas čtení 2 minuty

Velká Británie se zaručila Ekvádoru, že Julian Assange má "dvojí záruku", že nemůže být vydán ze Švédska do USA, kdyby mu tam hrozil trest smrti, anebo kdyby tam měla být porušována jeho lidská práva.

V písemné odpovědi poslancům napsal britský ministr zahraničí William Hague, že je "politováníhodné", že se vláda Ekvádoru rozhodla udělit Assangemu azyl poté, co mu Británie předtím nabídla celou řadu ujištění.

Hague uvedl v dopise britským poslancům, že dvojí záruka znamená, že by mohl být Assange vydán do USA ze Švédska pouze, pokud by jak Británie, tak Švédsko dospělo k názoru, že ho tam neohrozí trest smrti a že nebudou porušována jeho lidská práva.

Hague uvedl: "Jak Spojené království, tak Švédsko jsou signatáři Evropské konvence o lidských právech a britská vláda má plnou důvěru v nezávislost a férovost švédského soudnictví. Jak jsme o tom jednali s ekvádorskou vládou, Spojené království i Švédsko energicky realizují a dodržují nejvyšší standardy v oblasti ochrany lidských práv.

Obvinění, že by lidská práva pana Assange mohla být ohrožena jeho vydáním do Švédska je bezpodstatné. Nejenže by Švédsko - jako signatář Evropské konvence o lidských právech - bylo nuceno odmítnout jeho vydání za okolností, která by porušovala jeho lidská práva, ale úřady ve Švédsku by také byly právně povinovány žádat souhlas Spojeného království, než by mohlo dojít k jeho vydání do země mimo EU.

Náš souhlas může být jedině udělen v souladu s mezinárodními konvencemi, jimiž je Spojené království vázáno, včetně Evropské konvence o lidských právech a také našeho domácího práva. V praxi to znamená, že by Spojené království mohlo souhlasit s vydáním pana Assange ze Švédska do třetí země pouze v případě, kdy by se přesvědčilo, že je jeho vydání v souladu s jeho lidskými právy a že nehrozí uvalení či vykonání trestu smrti."

Hague neopakoval své varování, že by Británie mohla použít zákona z r. 1987 a provést razii na ekvádorské velvyslanectví a Assange tam zatknout. Napsal poslancům jen: "Během našich diskusí jsme poukázali na to, že práva diplomatických zastupitelství, která uděluje Vídeňská konvence z r. 1961 jdou ruku v ruce s určitými odpovědnostmi. Článek 41 Vídeňské konvence se zabývá povinností diplomatických misí respektovat zákony a předpisy země, v níž je mise umístěna - v tomto případě Spojeného království. Součástí těchto povinností je nenarušovat soudní procedury toho státu."

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4668

Diskuse

Obsah vydání | 4. 9. 2012