Důchodový systém, který zavádí vláda v ČR, bude katastrofou

10. 1. 2012

čas čtení 1 minuta

Neměl jsem sice v úmyslu rozšiřovat zprávy o dalších katastrofách ženoucích se na českého občana, nicméně nedá mi to, abych neupozornil na jeden pořad v německé ARD, který byl vysílán 9.1. ve 22:45. Pořad se zabývá 10. výročím zavedení druhého německého důchodového pilíře, tzv. Riester Rente. Jsou probrány dosavadní zkušenosti s tímto systémem, které lze shrnout následovně, píše Petr Škoda:

  • Penzijní připojištění v privátních fondech nepřináší pro nízko a středně příjmové vrstvy žádné výhody, spíše ztráty.
  • Systém je podstatně dražší než státní systém průběžný.
  • Výnosy systému jsou v podstatě uměle zvyšovány státním příspěvkem. Odvádějí tedy peníze jak ze státního rozpočtu, tak z průběžného pilíře.

Námitky jsou natolik závažné, že stojí opravdu za to se nad nimi zamyslet, protože důsledky jsou skutečně katastrofální. Relativní klid, který v této oblasti v SRN zatím panuje, je zřejmě způsoben tím, že dosud se do systému platí, a penze se zatím nevyplácejí. Jak začne první vyplácení, pak zmíněné skutečnosti zasáhnou prakticky celou generaci nových důchodců. Na změny bude ale již pozdě.

Ne, že by k podobným závěrům nedošla určitá část odborníků v ČR (prof. Potůček, prof. Vostatek, Ing. Pikora). Zmíněný televizní pořad ale doplňuje tyto podklady velmi názorně o řadu čísel, diagramů a praktických zkušeností.

Není bez zajímavosti také názorná analýza toho, kam se peníze na důchody ztrácejí, i popis, v jakých zájmech jednotliví aktéři pracují.

Pořad, bohužel jen v němčině, je ZDE

0
Vytisknout
10388

Diskuse

Obsah vydání | 12. 1. 2012