Veselého článek o Václavu Havlovi je nesmyslný

12. 1. 2012

čas čtení 2 minuty

Mladý muži, píše Alexander Bačkovský Danieli Veselému, obávám se, že Váš text se svým zobecňováním řadí mezi ty nesmyslné, které jak adorací, tak i odporem k Václavu Havlovi zaplnily česká média.

Z Vašeho textu je především od počátku jasný jeho závěr. Vaším cílem byl mravní soud, který však v důsledku stojí na velmi chatrných nohách, a tím z něho vyplývá, že ho nejste oprávněn vyřknout.

Na západních univerzitách byste byl vyloučen z výuky, nikoliv z důvodů absence korektnosti, ale z důvodů svévolné, velmi osobní interpretace.

Svá tvrzení opíráte o tvrzení jiných, která však kritickému pohledu (souvislosti, postoje atp.) nevystavujete. Sbíráte tak jen hlasy pro svůj závěr, který není výsledkem Vaší analýzy, ale momentálního nápadu, či dlouhodobých iracionálních postojů.

Totéž se týká ilustrativních příkladů událostí, vůči kterým se VH, dle Vašeho mínění, nepostavil čelem.

Váš text je především jen opakováním jakési víry v absolutní odpovědnost Václava Havla, jakési jeho "zbožštění" ve smyslu všehochápající a všehopostihující osobnosti. V tomto odéru rajského pylu se zcela ztrácí konkrétní život konkrétního muže v konkrétních souvislostech. Neberete vůbec do úvahy fyzické i psychické možnosti, kapacity jedince.

Patrně jste psaním tohoto textu strávil nějakých pět hodin, předpokldám, že jste se v průběhu zbylých devatenácti hodin stačil vyjádřit ke všem nepravostem světa, jak je vnímáte.

Váš text je málo poctivý, příliš osobní a velmi zkreslující. Snad bych doporučil více pokory před realitou a především další studium, pokud možno na zahraničních univerzitách. Jistého způsobu myšlení lze dosáhnout až po jisté době jen vlastní pílí.

Pohyboval jsem se v prostředí Václava Havla celá sedmdesátá léta a jistě jsem o nedostatcích jeho osobnosti či nedokonalosti jeho úvah o řádu věcí spraven výrazně více než Vy. To mi dává právo napsat Vám, že Váš text je jednoduše nedůstojný.

Tato Vaše technologie psaní Vaše úvahy znevěrohodní i v případě jiných témat.

S pozdravem

Alexander Bačkovský

0
Vytisknout
10325

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2012