Piráti apelují na vládu: "Nerušte Internet v knihovnách!"

20. 7. 2011

Tisková zpráva České pirátské strany

V rámci plnění úsporných opatření současné vlády se ministerstvo vnitra rozhodlo, že od 31. 7. 2011 přestane platit za připojení knihoven k Internetu, čímž hodlá ročně ušetřit přibližně 100 mil. Kč. Toto opatření by znamenalo, že cca 3 500 knihoven v menších obcích a městech značně omezí rozsah poskytovaných služeb a v některých případech dojde pravděpodobně i ke zrušení knihoven samotných.

Od roku 2003, kdy byl Projekt internetizace knihoven (dále jen PIK) nastartován, měl oporu v rozpočtu tehdejšího ministerstva informatiky. Po zrušení tohoto ministerstva přešel do kompetence ministerstva vnitra. Jak je patrno z oznámení o zrušení Projektu internetizace knihoven a dopisu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) adresovaného předsedovi vlády, měl být tento projekt již několikrát převeden do působnosti ministerstva kultury, které má o jeho pokračování zájem. Vlastní převod byl však vždy zablokován vedením ministerstva vnitra.

Vláda na dopis SKIP zatím neodpověděla. Vyzýváme proto vládu, aby situaci financování tohoto projektu urychleně vyřešila a nedošlo k omezení více než 3 mil. občanů, kteří se k Internetu prostřednictvím PIK každoročně připojují. Především pro rozvoj menších obcí a obtížně přístupných oblastí je dostupnost Internetu v knihovnách nepostradatelná. Povinnost poskytovat internetové připojení dokonce knihovnám ukládá zákon č. 257/2001 Sb. Pokud by k odpojení došlo, knihovny by byly provozovány v rozporu se zákonem.

Dostupnost Internetu v domácnostech se v ČR pohybuje pouze kolem 60 %, což je pod průměrem EU. Nejnovější evropská strategie (dokument Evropa 2020) má jednu z priorit -- boj proti sociálnímu vyloučení určitých skupin obyvatel. Zvlášť je zdůrazňován boj proti "digital divide" (digitální propast). Česká republika by zrušením PIK šla právě proti cílům tohoto dokumentu.

483 knihoven, z celkového počtu 3 441, je připojeno pomocí satelitu, protože jiná možnost není. Zde jsou počty knihoven, které by byly odpojeny v jednotlivých krajích:

Jihomoravský 398
Jihočeský 466
Pardubický 180
Královéhradecký 206
Vysočina 298
Karlovarský 103
Liberecký 180
Olomoucký 296
Plzeňský 303
Středočeský 268
Moravskoslezský 274
Ústecký 191
Zlínský 200

0
Vytisknout
5288

Diskuse

Obsah vydání | 21. 7. 2011