Čeští politikové a české úřady záměrně ničí cizince

20. 6. 2011

čas čtení 2 minuty

. Když už nějaký cizinec u nás dostane trvalý pobyt, získá přístup k systému veřejného zdravotního pojištění stejně jako v Británii. Problém je, že trvalý pobyt u nás jen tak někdo nedostane, píše Jan Macháček.

Článek o tom, jak naše zdravotní pojišťovny z cizinců vyždímou, co se dá, a pak je nechají umřít, výslovně uvádí, že cizinci "kteří nedosáhnou na veřejněprávní pojištění (tzn.nemají stálé zaměstnání nebo trvalý pobyt)...‟ Nejen trvalý pobyt, ale i řádné zaměstnání zařadí člověka do veřejného zdravotního pojištění, trik je však v tom, že naše úřady i zákonodárci vynakládají velké úsilí, aby získání trvalého pobytu i řádného zaměstnání cizincům znemožnili.

Cizinci u nás pracují převážně na dlouhodobá pracovní víza a jsou oběťmi podřadných forem zaměstnání jako švarcsystém nebo agenturní zaměstnávání; forem zaměstnání, jaké politika současné vlády čím dál silněji vnucuje nám všem.

Trvalý pobyt mohou cizinci získat až po pěti letech nepřetržitého pobytu u nás, a naše úřady jsou velmi vynalézavé v tom, jak jim nárok na trvalý pobyt odepřít. Řádně někoho zaměstnat a platit za něj odvody na zdravotní a sociální pojištění je pro zaměstnavatele nevýhodné, když vyhýbání se odvodům a omezování zaměstnaneckých práv není účinně stíháno, ale naopak vydáváno za ideál, ke kterému musí směřovat novela Zákoníku práce.

V případě cizinců jsou navíc zaměstnavatelé, kteří by se snad přece jen chtěli chovat slušně, tlačeni k tomu, aby si to rozmysleli, předpisem, že než řádně zaměstnají cizince, musí prokázat, že to místo nabídli všem nezaměstnaným v okolí a opravdu nikdo neměl zájem.

Říká se tomu orwellovsky "ochrana pracovního trhu‟ a nezbavíme se toho, dokud se nerozšíří povědomí, že právě diskriminace cizinců, kteří k nám přicházejí za prací, náš pracovní trh ničí. Že cizinci k nám nejdou s úmyslem schválně dřít za žebráckou mzdu, aby stlačili mzdy pro našince, že jsou to právě naše zákony na "ochranu pracovního trhu‟, co zbavuje cizince práva a tlačí je do tísně, ve které se dají snadno zneužívat, že právě tyto naše zákony dělají z cizinců bezprávnou levnou pracovní sílu a vytvářejí tak tlak i na našince, aby se buď dali zneužívat úplně stejně, anebo zůstali bez práce. Británie nám v tomto směru nemá co vyčítat, takové zákony má taky.

0
Vytisknout
5393

Diskuse

Obsah vydání | 20. 6. 2011