Otrokářský stát Česká republika

Všem lidem dobré vůle

12. 2. 2014

Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kterým nebyl lhostejný můj osud a v rámci svých možností mě pomohli. Jde i morální podporu, kterou moc potřebuji. Zrovna včera jsem byl na úřadě práce, kd...

Supermarket Albert v Olomouci

19. 12. 2013

Nemohli bychom dát dohromady nějakou petici, aby se těm ubohým ženám v supermarketech Albert daly ty židle? Já tam (bohužel) chodím skoro každý den a už se na to nemůžu dívat, píše Mirna Šolić ...

Zakládejme odbory

25. 11. 2013

Série článků na jedné straně upozorňujících na otrokářské praktiky zaměstnavatelů a na straně druhé poukazující na složitosti při obraně vlastních zaměstnaneckých práv buďto pomocí vlastního úsilí ...

Otrokářský stát Česká republika

19. 11. 2013

Stát důsledně a smysluplně nevede politiku zaměstnanosti. Některá pravidla jsou nejasná a dají se velmi snadno zneužít. Dnes, pokud slyším argument, že zde přijde nový investor, který dá vzn...

Máte, co si zasloužíte

19. 11. 2013 / František Řezáč

Tak už šest článků lamentací nad situací českých zaměstnanců. Ani jedno hlášení o založení odborů. To je bída. Je asi třeba občas vysvětlit českým a moravským zaměstnankyním a zaměstnancům, ...

Jsou blbí a zbabělí

19. 11. 2013

Jsou blbí a zbabělí! míní Otakar Pachmann. Bohužel, mnoho lidí se má nemravně dobře. Restituenti jsou blahem bez sebe, lékaři a právníci okrádají nemocné a bezprávím postižené, exekutorů je také ...