Pavel Smetana

Autor je filosofem, teologem, pedagogem a experimentálním hudebníkem. Pracoval jako osobní asistent, speciální domácí pedagog, ale také jako barman či zvukový technik. Ve filosofii je jedním z jeho ústředních témat analýza fenoménu lidské moci. Autor hledá v hudbě léčivé vlastnosti, vnímá léčivou hudbu jako hluboký nástroj pro komunikaci s lidským nitrem a svého druhu i jako prostředek který proti fenoménu moci staví nenucenou harmonii a mír.