9653

Karel Mašita

Narozen 1948, trvale bydlí v Praze.

Původním povoláním hudebník, základní zaměření blues a rock, studoval hudební konzervatoř. Kvůli aktivnímu odporu proti invazi vojsk Varšavského paktu do ČSSR v roce 1968 a proti následnému komunistickému režimu několikrát nezákonně uvězněn a znemožněna mu další profesionální hudební dráha. V roce 1974 vstoupil do Jazzové sekce Svazu hudebníků. Tehdy též hudební publicista, mj. Mladá fronta, Mladý svět, Práce, kde na nátlak bývalé Státní bezpečnosti později přinucen publikovat pod cizími jmény. Nebyl ve Svazu novinářů. Do roku 1990 členem redakce pražského filosoficko-historického samizdatového čtvrtletníku Lázeňský host (založen v roce 1977). Od roku 1990 v Syndikátu novinářů ČR, později také zmocněnec Jazzové sekce.

Politicky se neangažuje, příznivec konstituční monarchie.