Stanislav Vozka

Autor o sobě píše:

Narodil jsem se (1947) a vyrostl v jihočeském městečku Volyně. Po střední škole jsem odešel studovat chemii na Přírodovědeckou fakultu UK do Prahy. Studia jsem ukončil doktorátem v roce 1972. Dalších sedm let jsem si užíval vědy při stipendijním pobytu na Ústavu makromolekulární chemie. Po obhájení dizertace jsem přešel do Laboratorních přístrojů Praha. Pokračování v práci na ÚMCH bylo tehdy podmíněno členstvím v KSČ a to jsem nemusel. V LP jsem vydržel 11 let. Protože jsme s kolegy vývojáři měli názory na směrování firmy stále odlišnější od vedení, odešli jsme na jaře 1990. Po krátké kariéře zemědělců v JZD Džbánov jsme založili v září téhož roku Labio a.s. Tím pro mě vlastně dějiny skončily, protože na místě ředitele Labia pracuji už 17 let. Za zmínku snad stojí, že v roce 2005 jsem, puzen přesvědčením, že něco by se mělo dělat, vstoupil do Strany zelených. Nestačil jsem se zalíbit žádné frakci, ale lidé z místní organizace byli milí. Bohužel jsem neunesl volební kampaň pana Bursíka a na jaře 2006 vystoupil. Teď už se věnuji jen práci, psovi a fotografování.