Adam Samuel Hartmann

Adam Samuel Hartmann (1627-1691) pocházel z rodiny bratrských duchovních, jeho otec Adam Hartmann byl spolupracovníkem Komenského v Lešně, spolu s ním se účastnil ve 40. letech jednání s polskými reformovanými. Adam Samuel Hartmann byl r. 1656 pastorem polské větve Jednoty bratrské a rektorem lešenského gymnázia. Po poničení a požáru Lešna odešel do Slezska, odkud ho starší Jednoty vyslali s Pavlem Cyrillem do Německa a do Nizozemí, aby pro strádající lešenské bratry získal hmotnou pomoc. Stejným úkolem byl ovšem už dříve pověřen J. A. Komenský, který zjevně nebyl příchodem další delegace nijak nadšen. Je ale pro Komenského příznačné, že je ihned pověřil pracovními úkoly - pozoruhodné je, že k nim patřil překlad úvodu k vydání revelací do němčiny. Adam Samuel si svůj pobyt na Západě prodloužil až do r. 1659. Tehdy se vrátil do slezské Lehnice, stal se seniorem, od r. 1663 působil znova jako pastor a rektor v Lešně. R. 1673 se stal seniorem Jednoty a r. 1680 byl znova vyslán do Nizozemí a Anglie. Získal tam v Oxfordu doktorát teologie, do Anglie se vrátil ještě r. 1690 a po návratu r. 1691 zemřel. Jeho Itinerarium Germano-Belgicum vydal R. Pruemers r. 1899, dnes je nezvěstné.

(Josef Polišenský, Simona Binková, Česká touha cestovatelská, Odeon 1989).