5718

František Hrdlička

František Hrdlička studoval Lékařskou fakultu UK a DAMU, působil zprvu jako vychovatel a redaktor, později jako dramaturg v českých divadlech a v letech 1969-1972 vedl spoolu s režisérem M. Horanským neoficiální komunitu Bílé divadlo. V současnosti vyučuje na Pedagogické fakultě UK.

Spolu se Zdenou Bratršovskou vydal František Hrdlička deset prozaických knih. K nejznámějším patří jejich romány Sebranci (1992, 1993 a 2007), Rezavá léta (2000), soubor miniatur Samé milé pitvorky (1994), novely Budík pro Šípkové Růženky (1986), Scény z mužského života (1996) a soubor povídek Renáta nad hlavou (2007). Věnují se i dramatické tvorbě, televizním dokumentům a překládání. Historii souboru, který František Hrdlička vedl, zpracovali ve Zprávě o Bílém divadle (1998), v témž roce také vydali publicistický sborník Jak chutná nezávislost a v roce 2002 knihu Politikův umělec a umělcův politik.