Ivo V. Fencl

PhDr. Ivo Václav Fencl CSc.

Narodil se r. 1938, literární historik, kritik a esejista,  nezávislý publicista - názorový komentátor a fejetonista, který psal do Hospodářských novin, Mladé fronty a Plzeňského deníku; pedagog akreditovaný na katedře bohemistiky PF ZČU a diagnostik v PPP.


Zemřel 3. října 2019 ve věku 81 let.