Vláda Miloše Zemana, 1998: Učiníme ČR společností multikulturní

24. 1. 2018

čas čtení 2 minuty
Nejvíc uprchlíků v historii a „multikulti“ jako vize: Česko za vlády premiéra Miloše Zemana

Migrace se stala jedním z hlavních témat v souboji prezidentských kandidátů - především díky kampani, která znovuzvolení Miloše Zemana prezentuje jako záruku, že zastaví příchod žadatelů o azyl do ČR. Navzdory tomu právě v letech, kdy byl Miloš Zeman předsedou vlády (1998 – 2002), v Česku žádalo o azyl nejvíce lidí v jeho novodobé historii.

Za vlády Miloše Zemana Česko zaznamenalo významnější počty uprchlíků z muslimských zemí. Například v letech 1998, 1999 a 2000 v Česku požádalo o azyl přes 4500 osob z Afghánistánu a skoro 800 Iráčanů. Pro srovnání – v době aktuální uprchlické krize, letech 2015 a 2016, v Česku o azyl žádalo jen celkem 61 Afghánců a 196 Iráčanů. ČR za současné uprchlické krize také ročně udělovala méně azylů než za dob Zemanovy vlády.

(Autorka tohoto článku je redakci známa. Zveřejnění jejího jména by ji mohlo existenčně ohrozit.)Kromě nich velká část počtu žadatelů o mezinárodní ochranu v 90. letech do ČR přicházela ze zemí bývalé Jugoslávie, odkud prchali před válkou. Nárůst počtu žádostí na přelomu tisíciletí byl z části způsoben také zpřísněním liberální migrační legislativy, kdy žádosti o azyl podávali i někteří pracovní migranti, kteří už v ČR pobývali, ve snaze odvrátit nechtěný návrat do vlasti. Jednalo se zejména o migranty z východní Evropy, především z postsovětských republik.

Zdroj dat: ČSÚ, MV ČR
Multikulturní společnost po vzoru západních zemí je něčím, co současný prezident dnes jednoznačně odmítá. Zcela protichůdně však zní programové prohlášení vlády, které Miloš Zeman předsedal a která multikulturní Česko představila jako vizi, které chce svou politikou dosáhnout:
Programové prohlášení vlády Miloše Zemana, Praha, srpen 1998
(…)
„Dnešní členství České republiky v Radě Evropy a naše budoucí integrace v Evropské unii pomohou české společnosti překonávat některé negativní postoje k jinak hovořícím, vyhlížejícím a žijícím lidem, jimiž trpí každé izolované společenství. Vláda učiní vše pro to, aby se česká společnost v co největší přijatelné míře otevírala Evropě i světu a přetvářela se ve společnost multikulturní. Dokončí práce na nové legislativní úpravě týkající se uprchlíků, kterou se uvede současný zákon do souladu s mezinárodními normami. Cílem je dosažení stavu, který bude vyvažovat respekt k humanitárním přístupům s požadavky na omezení negativních vlivů migračních toků.“
(…)
Zdroj: https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf

1
Vytisknout
12450

Diskuse

Obsah vydání | 26. 1. 2018