S autobusy nemáme žádný problém?

17. 6. 2017 / Miloš Dokulil


Pochopitelně. Nechť v autobusové dopravě vyjíždějí autobusy včas! I když potom mohou být nejednou problémy přímo na trase té či oné linky. Vždyť autobus nemá na komunikacích vyhrazen žádný prostor k privilegovanému průjezdu, že? Takže bez ohledu na včasný výjezd z výchozího místa obdobně včasný dojezd do cílové stanice zaručen automaticky není.

A kde tu je přesto (či právě proto) problém? Až příliš mnoho těch startovních míst jednotlivých linek je zároveň cílovými či průjezdovými místy pro někdy docela úctyhodnou řadu dalších linek. Přitom podle jízdního řádu přesně odjíždějící autobus může neklamně odjíždět před nemálo zklamaným „nosem“ ne zrovna nutně jen jednoho dalšího zájemce, který na zrovna uvažované místo odněkud přijíždí jiným autobusem; ale možná s menší „sekerou“, třeba jen dvou tří minut.

 

A tady snad je opravdu problém, s nímž jízdní řády (ale ani směrnice pro řidiče těch autobusů) nepočítají. Jistě. Není nad přesnost. Aspoň tam, kde to jde. A nadto, není linka jako linka. Ovšem, pakliže ta navazující autobusová trať je již lokální… neměl by zde být nějaký kompromisní pořádek, který by umožnil právě tu minutu či dvě (ne-li do desíti minut?) počkat? Pokud by ta navazující linka byla naopak jaksi hlavní, s dalšími možnými přestupními stanicemi, nekompromisní výjezd podle jízdního řádu snad rovněž není plně racionální. (Představme si, že právě nám ujíždí jen ty dvě tři minuty před nosem takový spoj.) Vždyť běžně pro kteroukoliv vytčenou linku musí autobusový jízdní řád počítat s ne zcela ideálním průjezdem celou trasou!

Takže? V tom našem 21. a informačním století by měl dispečerský systém vědět o všem, co se zrovna na jednotlivých trasách „šustlo“ a mělo by to mít přiměřenou odezvu také na uzlových stanicích autobusové sítě. Takto nejen třeba pro většinového dopravce; nýbrž v propojení na další provozovatele. Neboť se tu jedná o maximální vstřícnost vůči zákazníkovi, že?

Dojde konečně „někdy“ k odpovídající (a provozně uspokojující, i když vůči pasažérům vstřícné) inovaci v těch odjezdech? Aby ty odjezdy nebyly tak – řekněme že – křečovitě a komisně „přesné“, ale přesto v uspokojujících časových „mezích“?

0
Vytisknout
5905

Diskuse

Obsah vydání | 20. 6. 2017