Je načase hovořit také o levičácké radikalizaci a terorismu

19. 6. 2017 / Karel Dolejší

Po útoku ozbrojeného příznivce bývalého prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse na zákonodárce Republikánské strany Steva Scaliseho se v USA začalo více psát o problému politického násilí ZDE. Na zastrašování a výhrůžky si zdaleka nestěžují pouze příznivci opozičních Demokratů, ale terčem jsou zrovna tak vládnoucí Republikáni. Jestliže v souvislosti s islamistickým terorismem Západ naléhavě řeší otázku radikalizace extrémistů, kteří takovéto činy páchají, naprosto obdobně je třeba se věnovat i radikalizaci domácí - na pravé, ale také levé straně politického spektra.

Podle amerického levicového radikála Noama Chomského - který mimochodem řečeno řadu let zarputile odmítá uznat empirické vyvrácení své teorie generativní gramatiky, přesně jak lze od ideologa očekávat - je americká Republikánská strana "nejnebezpečnější organizací v lidské historii", která "ničí podmínky přežití" ZDE. V Chomského překrouceném myšlenkovém světě totiž nedošlo k nepřátelskému převzetí GOP Trumpovými pučisty včetně nejobskurnějších ultrapravicových elementů, takže například fatální Trumpův postoj k Pařížské klimatické dohodě ani většina příznivců této strany nesdílí ZDE ZDE a bývalý prezidentský kandidát Mitt Romney jej výslovně odmítl ZDE.

Podle principu kolektivní viny motivovaného politickou nenávistí na uvedených faktech nezáleží. Republikáni sice s Trumpem souhlasí jen v některých věcech a i to stále méně často, ale podle Chomského zvráceného ideologizování nesou přesto vinu za to, co Trump páchá, a "ničí podmínky přežití". Včetně guvernérů této strany, kteří hodlají Pařížskou dohodu dodržet nezávisle na tom, co prezident udělá či neudělá.

Pachatel atentátu na třetího nejvýše postaveného představitele Republikánské strany Steva Scaliseho a další politiky GOP James Hodgkinson se podílel na volební kampani prezidentského kandidáta Demokratické strany Bernieho Sanderse ZDE. Sanders ovšem nepatří k těm, kdo upírají politickým oponentům právo na existenci a mají nepřekonatelnou potřebu prohlašovat je za nepřátele všeho lidstva. Jde nejen o Demokrata ve smyslu stranické příslušnosti, ale také o skutečného demokrata - nikoliv o absolutizujícího ideologa. Za to co Hodgkinson provedl na virginském stadiónu tedy Sanders v žádném smyslu nenese spoluzodpovědnost.

V případě Chomského je tomu ovšem jinak. Kdo systematicky dehumanizuje politického oponenta a označuje ho podle principu kolektivní viny za organizaci, která všechny ohrožuje na životě, dopouští se nepřímé výzvy k politickému násilí. To je přece bohatě legitimizováno faktem, že se dotýká pouze a jedině "pachatelů genocidy celého lidstva" přichycených při činu... Politická vražda Republikána je pak nikoliv snad zločinem, ale naopak spásným činem, slouží záchraně lidského rodu.

Obecně vzato platí, že domácí terorismus ve většině zemí představuje mnohem horší a vražednější nebezpečí než teroristické činy cizinců. To se týká i USA, kde sílí kult intolerance a politického násilí nejen na krajní pravici ZDE, ale také u levicových extrémistů. O to více záleží také na štváčích, kteří pouštějí z řetězů Dostojevského běsy.Vážení čtenáři, máme-li ve vydání Britských listů pokračovat, potřebujeme trvalou finanční podporu. K provozu Britských listů je zapotřebí přibližně 60 000 Kč měsíčně. Stačilo by, aby 300 čtenářů přispívalo částkou 200 Kč.

Možná si nemyslíte, že je v českém prostředí Britských listů zapotřebí. (Nenávist, kterou vyvolávají, však spíš napovídá, že ano.) 

Pokud takový názor zastáváte, pak samozřejmě finančně nepřispívejte.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

1
Vytisknout
5843

Diskuse

Obsah vydání | 21. 6. 2017