Mohou uniklé informace o TTIP ohrozit její konečnou realizaci?

4. 5. 2016 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Nizozemská pobočka Greenpeace zveřejnila zhruba tři čtvrtiny textu týkající se aktuálního jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy ZDE, proti jehož realizaci podepsalo petici téměř 3,5 milionu osob. Těchto podpisů by bylo patrně daleko více, kdyby se o podrobnostech navrhované dohody hovořilo mnohem otevřeněji, což se z celkem pochopitelných důvodů neděje. Uniklý text v několika ohledech poprvé zaznamenává pozici Spojených států k zásadním otázkám.

Ačkoliv značná část české společnosti trne strachy z uprchlíků, migrantů a islámu, reálné nebezpečí podle řady kritických hlasů přichází od možné realizace Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), o kterém jednají představitelé USA a EU v podstatě za zavřenými dveřmi. Toto nejnověji potvrzuje i nizozemská pobočka Greenpeace, která zveřejnila 248 stran textu o posledních jednáních. Můžeme se zde dočíst, v čem se pozice obou zainteresovaných stran liší a v čem naopak shodují.

Greenpeace ve spolupráci s německými investigativci z Rechercheverbund NDR, WDR a Süddeutsche Zeitung vypichují čtyři aspekty probíhajících rozhovorů, jež z environmentálního a spotřebitelského hlediska vnímají jako velice rizikové.

Zatímco ve všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) je zahrnuta klauzule, jež státům umožňuje regulovat obchodní aktivity kvůli ochraně lidí, živočichů a rostlin či pro zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů, o ničem takovém se v případě TTIP neuvažuje. Samotná dohoda GATT je přitom kritizována za to, že favorizuje silné ekonomiky na úkor slabých a že udržuje přežité mýty o „volném obchodu“ ZDE.

Rozhovory ignorují závěry klimatické konference v Paříži z minulého roku týkající se nutnosti regulovat obchodní činnost ve prospěch udržitelného klimatu, jak z uniklých textů vyplývá. Ochrana klimatu na pořadu dne vyjednavačů ze Spojených států a Evropské unie jaksi nefiguruje. Ba realita je ještě horší, neboť regulačním opatřením nemá podléhat ani import ropných produktů z ropných písků, jež se vyznačují vysokými emisemi kysličníku uhličitého.

Uniklé informace se nezmiňují o takzvaném preventivním principu, jenž je zakotven ve Smlouvě o fungování Evropské unie, což by v praxi znamenalo, že by se na evropském trhu mohly objevit kontroverzní substance, jako jsou chemické látky narušující funkci hormonů. Eliminace preventivního principu by tak favorizovala americké prodejce, kteří si s obchodováním s rizikovými látkami hlavu příliš nelámou.

Výše uvedené návrhy názorně ukazují, že by realizace TTIP ohrožovala ochranu životního prostředí a jednotlivých spotřebitelů, zatímco zástupci velkého byznysu by lehce získali to, po čem touží. Nadnárodní korporace by díky TTIP měly k dispozici mnohem větší páky při rozhodovacím procesu, na něž by nestačily ani vlády jednotlivých zemí.

Skutečně znepokojující únik informací demonstruje, že Obamova vláda silně lobbuje za americké korporace, jako je kupříkladu Coca-Cola, tlačí na evropské země, aby zmírnily ochranu spotřebitelů a životního prostředí a aby změnily svou vlastní legislativu ZDE. Prezident Barack Obama, který už stříhá metr, by chtěl jednání o TTIP dovést do zdárného konce, a to ještě dříve, než opustí Oválnou pracovnuZDE. Není tedy divu, že se vůči této dohodě staví skepticky vrcholní evropští představitelé, nejnověji pak francouzský prezident François Hollande. Zdá se, že Spojené státy neberou ani Evropskou unii jako rovnocenného a svéprávného partnera, jemuž se snaží vnutit zjevně nekorektní deal. Nicméně podle aktivistů, kteří dlouhodobě proti TTIP vystupují, mohou uniklé informace přijetí dohody zvrátit.

To by ale vedle mravenčí aktivistické činnosti vyžadovalo daleko větší informovanost obyčejných občanů-spotřebitelů (zde se příkladně tuzemské sdělovací prostředky ani za mák neangažují), z nichž mnozí o navrhované dohodě ještě nikdy neslyšeli. Ne nadarmo jednání o TTIP probíhají téměř v utajení.

0
Vytisknout
8057

Diskuse

Obsah vydání | 5. 5. 2016