Pokusili jsme se pana Sommera pozvat do Rozhovorů Britských listů

20. 12. 2015


Zde je jeho odpověď. Může někdo pomoci? Žije v Brně:

Vážení,

velice mě potěšil Váš zájem. Měl jsem obavu, zda jsem napsal čitelný článek, protože se mi projevují nepříjemné zdravotní problémy. Trpím na značné zažívací potíže, vyvolávající dehydrataci a následně ovlivňující srdeční činnost. Dnes jsem se ocitl v jakémsi polovědomí. To je další problém osamělých seniorů, že prodělali různé srdeční, mozkové příhody atd. Potřebují sice pravide  lný lékařský dohled, ale k lékaři se dostanou s obtížemi. Kvůli bolestem kyčle chodím o berli. Popřípadě lékař vymizí, ani léky nemocný nedostane. Poliklinika mi náhle oznámila, že můj internista byl zrušen a že si mám najít jiného. Stav našeho zdravotnictví je tristní.

S politováním Vám sděluji, že nejsem schopen se dostavit do Prahy. Ani si nejsem jist, zda bych byl schopen se na rozhovor soustředit a přiměřeně odpovídat.

Uvědomuji si, že v čase Vánoc jde o téma vhodné. Už TGM vystihl kritickou osamělost během Vánoc zvýšením počtu sebevražd. V zásadě však řešení problému osamělosti seniorů vyžaduje systémový přístup, což bude v našem zdravotnictví proces nepochybně dlouhodobý a připomínat ho stále by bylo velice záslužné.

S pozdravem a poděkováním

Ivan Sommer

0
Vytisknout
4650

Diskuse

Obsah vydání | 22. 12. 2015