Střední třída v Americe mizí - zvítězí proto Donald Trump?

15. 12. 2015

čas čtení 3 minuty

Graf Pew Research Center, ukazující, jak se v USA od sedmdesátých let zmenšuje střední třída:Nová analýza z Pew Research Center minulý týden zjistila, že poprvé od sedmdesátých let jsou rodiny s tzv. "středním příjmem" v USA nyní v menšině. Přibylo lidí chudých a bohatství bohatých, píše ekonomický editor Channel Four News Paul Mason.

Postupná likvidace americké střední třídy je podle zjištění Pew Research Center učebnicovým příkladem toho, co pro svět předpovídá francouzský ekonom Thomas Piketty. V roce 1971 bylo v USA 80 milionů středostavovských domácností - a vedle toho pak celkový počet 52 milionů chudých a bohatých domácností. Nyní existuje 120 milionů občanů se středními příjmy, ale 121 milionů chudých a bohatých občanů. Je to demografická změna, která může mít zásadní význam, konstatuje Pew.

Došlo také k obrovským změnám v tom, kam plynou v Americe zisky. 49 procent agregovaných příjmů připlynulo v roce 2014 do bohatých domácností (v roce 1970 to bylo 29 procent). Podíl příjmů, které plynou do středostavovských domácností, byl r. 2014 43 procent, radikálně menší než 62 procent v roce 1970.

Středostavovská Amerika má být přirozené základem americké demokracie. Problém ovšem je, že podle Pew Centra je nyní většina Američanů buď chudých nebo bohatých. A to začíná mít politický dopad. Nejistota, které využívá při své demagogii Donald Trump, je reálná.

Částečně je nová americká demografie úspěchem: černí občané a starší lidé mají nyní vyšší příjmy než dříve. Příjmy nejvýrazněji klesají lidem, kteří nemají vysokoškolské vzdělání.

Neoliberální ekonomika dává přednost těm, kteří jsou už bohatí. Mladé lidi brzdí celoživotní dluh, který vznikl v důsledku jejich platby za vzdělání.

Měnící se demografie vyvolává problém pro mainstreamový americký politický narativ. Rozpadá se konsensus. Sociální sítě vnucují naší pozornosti opakované policejní střílení černochů nebo příslušníků jiných menšin. Upoutává to pozornost k nesmyslnému masovému vraždění. Teď se k tomu široce rozšířila nenávist k muslimům.

Trumpovým cílem není jen prohlubovat tuto nejistotu, ale vytvořit kolem ní politické divadlo a nesmyslný politický narativ. Podnikatelé v Americe si tiše zoufají nad otevřeností rasismu a také nad naprostou iracionalitou veřejného diskursu.

Jestliže stále méně lidí má možnost pracovat v technokratických zaměstnáních, kde je nutno dodržovat logické myšlení a jednat opatrně a pečlivě, dříve nebo později začne kyselina iracionality nahlodávat demokracii. To je obava: že hodnoty vědy, logiky a lidskosti budou opuštěny, jak se bude stále intenzivněji překřikovat tříštící se konzervativní pravice.

Stojí ale zato snažit se zkoumat příčiny takové nestability, protože není jasné, proč by měl úpadek středních vrstev vyvolat tak dramatický rozklad racionality, jaký se nyní odehrává v republikánských primárkách. Když zkoumáte hlouběji demografii americké střední třídy, zjistíte realistickou odpověď: je etnicky rozrůzněnější než kdy předtím, je v ní méně sňatků než kdy předtím a lidi jsou vzdělanější než kdy předtím.

Jakýkoliv konzervatismus - nebo liberalismus - který bude automaticky předpokládat, že americké střední vrstvy jsou bělošské, náboženské a nevzdělané, se střetne s realitou. Ale tato nová, rozrůzněná střední americká střední vrstva potřebuje politické zastoupení více než kdy předtím. Průměrný příjem nejvyšší vrstvy, uvádí Pew, je sedmkrát vyšší než příjem střední vrstvy. V roce 1983 to byl jenom dvojnásobek.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5710

Diskuse

Obsah vydání | 17. 12. 2015