Není hazard jako hazard!

8. 7. 2014 / Jiří Baťa

O tom, jak nebezpečný je hazard pro společnost není nutné se ze široka rozepisovat. Kdo sleduje stávající mistrovství světa ve fotbale bude asi vědět, že i zde existuje hazard, jenom s tím rozdílem, že s velkým H na začátku. Jde totiž o výborného belgického fotbalistu Edena Hazarda, hrajícího za anglický FC Chelsea. Na rozdíl od klasického pojmu hazardu je tento "Hazard" velmi užitečný a prospěšný, což se už o klasickém (obecném) hazardu říci nedá.

Řeč však není o fotbalistovi jménem Eden Hazard, ale o hazardu jako klasickém, v celém světě hojně rozšířeném společensky nebezpečném jevu, který naopak přináší společnosti poměrně málo užitečného, tedy kromě zisku vlastníkům heren a určitý odvod z výnosu do erárních pokladen ( státu, městům či obcím). To se ovšem nevyrovná se skutečností, že provozování hazardu také přináší řadu osobních tragedií ze závislosti, rozvratů manželství, potažmo rodin a v neposlední řadě také poklesu či ztráty možností uplatnění ve společnosti. Nezřídka aktéři hazardu končí v kriminále, neboť nedostatek financí a závislost je dohnala až k páchání  trestné činnosti. Je proto dost vážných důvodů k tomu, aby se této činnosti učinila když ne úplná přítrž, pak alespoň výrazné omezení.

Za tímto účelem se mezi občany našlo několik (nebo dost?) rozumných a odhodlaných lidí, kteří se proti hazardu, svým způsobem druhu podnikání, postavili a prosazují jak jeho regulaci, tak i případně úplný zákaz provozování hazardu. Bohužel, ne vždy či spíše víc než často se tito lidé střetávají s nepochopením, ba dokonce odporem a nesouhlasem s omezováním provozovaných heren, protože prý odvody ze zisku významně posilují rozpočty měst a obcí, což je samozřejmě pravda. Problém je v tom, že omezit či zakázat hazard ve městě či obci může jedině městský či obecní úřad na základě nějaké vyhlášky, schválené zastupiteli města či obce. Tedy lidmi, kteří zastupují občany. Jenže jak skutečnosti ukazují, zájmy a požadavky občanů jsou mnohdy pro zastupitele až to poslední, co je může zajímat. To, že má město nebo obec z hazardu jistý příjem do rozpočtu je věc jedna, ta druhá, mnohem závažnější, je však hodně upozaďována. Jde totiž o to, že vedení města, ale i samotní zastupitelé (v závislosti na jejich partajním zařazení či závislosti k osobám ve vedení města či obce), nehájí ani tak příjem z hazardu do rozpočtu města či obce, jako spíše morální postoje, když lobbují za majitele nebo provozovatele, kteří jsou ochotni je za udržení provozu heren jistě slušně odměnit.

Je to stejně těžký a usilovný boj jako jiné aktivity občanů např. za prosazení všeobecného referenda, zneplatnění církevních restitucí apod., zdanění nelegálních příjmů z drog apod., protože ti, kteří mohou o věci rozhodovat upřednostňují především osobní nebo komerční zájmy několika málo lidí, kteří se neštítí takto na neštěstí jiných, jako důsledku takové činnosti, vydělávat.

Zcela jistě ne ojedinělý není ani případ občanů, usilujících o omezení, resp. zákaz hazardu ve městě Holešov. Stejně jako v mnoha jiných městech a obcích, i zde se občané pozastavují nad stavem hazardu, resp. nad počtem provozovaných heren. S tímto stavem heren ve městě byli a jsou občané nespokojeni dlouhodobě, přesto však před půl rokem místo toho, aby došlo k omezení hazardu, město povolilo další hernu. Proto se iniciativy chopili občané z několika občanských iniciativ nebo sdružení a pod občanskou iniciativou Holešov bez hazardu sestavili Petiční výbor a uskutečnili petici, v níž se z cca 11 tisícového města sesbíralo na 2200 podpisů (tedy cca 20% občanů města) za vypsání referenda a to v termínu konání komunálních a senátních voleb na podzim tohoto roku.

Jaký zájem o požadavky a názory občanů mají představitelé města Holešova, jmenovitě starosty pana Pavla Svobody (ODS), místostarostů pana Bc. Jaroslava Chmelaře (ČSSD) a pana Mgr. Rudolfa Seiferta (Koalice pro Holešov, seskupení kolem TOP09/STAN) prokázali jmenovaní tím, že odmítli navrhovaný termín, vyplývající z podpisové akce , tedy na dobu konání referenda současně s komunálními volbami a projevili svou odtaživost od občanů tím, že stanovili termín konání referenda na den 6. září 2014, tedy více jak měsíc před volbami. Po několika měsíčním úsilí iniciativy Holešov bez hazardu , sběru tisíců podpisů k petici tak reálně hrozí, že nakonec budou referenda dvě. Tímto postupem je pravděpodobné, že účast na samostatném referendu 6. září bude mít účast minimální, čímž je vlastně zaručena neplatnost referenda a tím i prosazení zájmů ve prospěch hazardu, resp. jeho zastánců z vedení města Holešova.

Postup vládnoucích stran ve městě Holešově lze proto vnímat jako obstrukci, která hraje do karet obchodníkům s lidským neštěstím, tedy provozovatelům hazardu. Představitelé iniciativy Holešov bez hazardu vnímají obstrukci představitelů města jako znevážení podpisy stvrzeného vyjádření vůle více jak dvou tisíc občanů města za konání referenda a tím i zhacení jejich požadavků na omezení hazardu ve městě, čímž si jakoby ponechávali otevřené zadní vrátka pro další setrvání a existenci hazardu ve městě. Zástupci iniciativy to však nevzdávají a hodlají znovu vyzvat představitele zastupitelstva na příč politickým spektrem a pokusí se o mimořádné jednání Zastupitelstva města Holešova, které by umožnilo konání referenda v termínu konání komunálních a senátních voleb v říjnu tohoto roku.

Jak je vidět, není hazard jako hazard. Nejhorší, kromě samotných důsledků hazardu je fakt, že i představitelé města, zastupitelé, zvoleni občany města, hazardují s jejich důvěrou, potažmo i s tak křehkou demokracií v naší společnosti. Suma sumárum, hazard má široké pole působnosti především v důsledcích, tj. v neštěstí a problémů těch, kteří mu tak snadno podlehnou. Páni radní a zastupitelé města Holešova jim v tom jdou svým postoje vstříc! Peníze mají, bohužel, přednost před lidským neštěstím! Dámy a pánové, styďte se!

0
Vytisknout
4866

Diskuse

Obsah vydání | 8. 7. 2014