Jak je to s daněmi fyzických osob na Západě?

17. 3. 2013 / Petr Wagner

čas čtení 1 minuta

Velká Británie

Velká Británie má zavedeno progresivní zdanění s třemi sazbami daně. Roční příjem prvních 9440 liber (od dubna 2013) je nezdaněný. Pokud má výdělečně činná osoba roční příjem nižší než 12 230 liber ročně, příjem nad 9440 liber ročně je zdaněn 10 procenty. Pokud má výdělečně činná osoba příjem vyšší než 9440 liber ročně, její příjem do 32 010 liber ročně je zdaněn 20 procenty. Příjem od 32 010 liber ročně do 150 000 liber ročně je zdaněn 40 procenty, příjem nad 150 000 liber ročně je zdaněn 45 procenty. ZDE

Norsko

Občané odvádějí centrální daň z příjmu fyzických osob i místní daň z příjmu fyzických osob. Centrální sazba daně má tři sazby -- 12,55 %, 21,55 % a 24,55 %. Místní sazba daně v jednotlivých regionech liší. Norové pobírající průměrnou mzdu v Oslu odvedou na dani z příjmu fyzických osob 37,1 %. Celkové náklady práce u průměrné mzdy dosahují dokonce 51,1 %. Čistá mzda zaměstnance pobírajícího průměrnou hrubou mzdu dosahuje necelou polovinu mzdových nákladů zaměstnavatele, což je o 10 % více než v Česku.

Švédsko

Stát zdaňuje individuální příjmy (platy, odměny a další výnosy) sazbami:

  • Při zdanitelném příjmu 0 -- 8.700 SEK je daň 0
  • Při příjmu 8.700 -- 231.600 SEK je daň 200 SEK. Odečitatelnou položkou sociálních výdajů je 5,95 %.
  • Při příjmu nad 231.700 SEK je daň 200 SEK + 25 %. Odečitatelnou položkou sociálních výdajů je opět 5,95 %.

0
Vytisknout
19212

Diskuse

Obsah vydání | 21. 3. 2013