Novinářská práce jako styl šíření lži a nenávisti?

2. 8. 2011 / Lukáš Lhoťan

čas čtení 7 minut

V pořadu Názory a argumenty, vysílaném stanicí Český rozhlas 6 dne 15.7.2011 po 18. hodině, zazněl příspěvek Petra Žantovského "Vyhrožování jako politický styl"

Petr Žantovský v textu uvádí následující tvrzení:

"Muslimové v posledních letech podnikli v různých zemích Evropy řadu akcí, které jim značně poškozují renomé. Ať už je to příprava atentátu v Anglii, vražda podle práva šaría v Německu, pouliční bouře ve Francii, ale také zavraždění holandského režiséra Theo van Gogha -- a to už vůbec nemluvíme o genocidě v Madridu." ... "Jenomže Lukáš Lhoťan ve své horlivosti střelil tak trochu rétorickou vlastní branku. Napsal: 'Miloš Zeman se snaží využít strachu a předsudků v české společnosti. Bohužel jeho strategie "války" s islámem a muslimy je největší hrozbou pro bezpečnost Česka a Evropy, odmítne-li naše společnosti existenci umírněných muslimů a po vzoru Zemana a spol. přijme vizi, že všichni muslimové jsou nepřátelé, vydáme se tak na cestu k občanské válce. Tlačíme tím skutečné umírněné muslimy k spojení s radikály, protože jim nedáváme žádnou jinou možnost.` Co tím autor mínil? Jde z toho až strach.

Velice podobně zahovořil Konrád Henlein a další mluvčí sudetoněmeckých požadavků v druhé půlce 30. let. Podle nich to byla česká politika, vláda a veřejnost, kdo nutil sudetské Němce ke spojení s Hitlerem -- nedali jim jinou možnost. Vyhrožování jako politický styl, to je myslím ta skutečná a pravá hrozba pro evropskou civilizaci. Věta, jejíž obsah zní: dej mi, co chci, nebo si to vezmu násilím, protože nemám jinou možnost, to je věta, na které stála druhá světová válka a také genocida Židů. Mimochodem, kdo že je to v islámském světě považován za hlavního nepřítele? Že by historická náhoda?"

Útok na mou osobu a mé označeni za nacistu zdůvodňuje Petr Žantovský článkem z mého blogu "Zeman kritizuje islám -- Islámská centra mlčí"

Podle Žantovského jsem se upozorněním, že slovní útoky na muslimy a odmítání existence umírněných muslimů, dopustil vyhrožování a napodobování nacistické politiky. Nevím tedy, zda jsou přední evropští, američtí a čeští odborníci na extremismus a muslimskou problematiku také "tajní" nacisté, když říkají to samé co já?

Dalšími zajímavými okolnostmi kolem toho pořadu jsou:

1) Na webu Českého rozhlasu 6 je v textovém přepisu vysílání pořadu zveřejněna tato pasáž:

"(...) Ať už je to příprava atentátu v Anglii, vražda podle práva šaría v Německu, pouliční bouře ve Francii, ale také zavraždění holandského režiséra Theo van Gogha -- a to už vůbec nemluvíme o genocidě v Madridu,"

která se ale vůbec nenachází ve zvukovém archívu vysílaného pořadu!

Jsou zde tedy dvě možnosti, buď redaktor v textové podobě zveřejnil pasáž, která byla odvysílána, ale někdo ji záměrně odstranil ze zvukového archívu, nebo byla do textové podoby na webu dodána pasáž, která nebyla ve zvukové podobě odvysílána.

2) Tvrzení, že v Německu byla spáchána vražda podle práva šaría (v originálním textu je napsáno "šarka"), není pravdivé. Redaktor zde bez uvedení podrobností, o jakou vraždu jde, či jejího alespoň zevrubného popisu tvrdí, že nějaká anonymní vražda byla spáchána podle islámského práva šaría. Jedná se o vysoce neprofesionální postup, který vyvolává v posluchačích negativní emoce a šíří předsudky a zkreslené informace o muslimech. Je nutné upozornit, že podle veřejných zdrojů nebyla v Německu spáchána žádná vražda, kterou by bylo lze odvodit z islámského práva šaría ani v jeho nejortodoxnější podobě!

3) Tvrzení, že muslimové páchají v Madridu genocidu je nepochopitelné, nelogické a nesmyslné. Autor zde má pravděpodobně na mysli nějaký násilný čin (nejspíše teroristické útoky v Madridu), který ale není blíže specifikován a je pouze konstatováno, že jde o genocidu páchanou muslimy. Genocida je termín, který je definován mezinárodním trestním právem a žádný muslimský útočník se v Madridu takového činu nedopustil.

4) K pasáži citované z mého blogu: "Miloš Zeman se snaží využít strachu a předsudků v české společnosti. Bohužel jeho strategie "války" s islámem a muslimy je největší hrozbou pro bezpečnost Česka a Evropy, odmítne-li naše společnosti existenci umírněných muslimů a po vzoru Zemana a spol. přijme vizi, že všichni muslimové jsou nepřátelé, vydáme se tak na cestu k občanské válce. Tlačíme tím skutečné umírněné muslimy k spojení s radikály, protože jim nedáváme žádnou jinou možnost." si Žantovský klade otázku "Co tím autor mínil?", na kterou si záhy odpovídá slovy: "Velice podobně zahovořil Konrád Henlein a další mluvčí sudetoněmeckých požadavků v druhé půlce 30. let. Podle nich to byla česká politika, vláda a veřejnost, kdo nutil sudetské Němce ke spojení s Hitlerem -- nedali jim jinou možnost. Vyhrožování jako politický styl, to je myslím ta skutečná a pravá hrozba pro evropskou civilizaci. Věta, jejíž obsah zní: dej mi, co chci, nebo si to vezmu násilím, protože nemám jinou možnost, to je věta, na které stála druhá světová válka a také genocida Židů. Mimochodem, kdo že je to v islámském světě považován za hlavního nepřítele? Že by historická náhoda?" Petr Žantovský mi vkládá do úst požadavek "dejte mi co chci, nebo si to vezmu násilím", což jsem svým článkem rozhodně nemínil ani neřekl! Připodobnění mé osoby k českým nacistům vedeným K. Henleinem je sice dobrým demagogickým tahem, ale dle mého názoru je to v rozporu s požadavkem vyváženosti a objektivity veřejnoprávního média, a rozhodně nelze (byť řečnicky) klást otázky typu "Co tím autor mínil?", a následně vkládat autorovi do úst smyšlenky o tom, že se jedná o jakási metaforická vyjádření toho a toho. Dochází tak ne k publicistickému projevu, nebo projevu osobního názoru autora (o které by se dalo uvažovat v případě, že by pan Žantovský své domněnky uváděl slovy "myslím si, že autor...", atp.), ale ke konstatováni zpravodajského faktu, že daná osoba říká to a to, což v článku vůbec nezaznělo. 5) Tvrzení autora příspěvku Žantovského "Muslimové v posledních letech podnikli (...)" a podobná zevšeobecnění jsou dle mého názoru taktéž v rozporu s požadavkem vyváženosti a objektivity v médiích.

Pan Žantovský má sice právo na svůj názor, ale ve veřejnoprávním médiu by mělo být přinejmenším umožněno vyjádřit se i druhé straně "sporu", obzvláště v případě tak podivného příspěvku jako je tento a případu, kdy je autorem někomu podsouváno něco co měl údajně říci, či mít na mysli, ale dotyčný nic takového neřekl ani nezamýšlel.

0
Vytisknout
10743

Diskuse

Obsah vydání | 3. 8. 2011