Kritická diskuse, nebo infotainment?

1. 8. 2011 / Karel Dolejší

Projekt Fakt! kritizovaný Borisem Cvekem může opravdu někomu možná připadat "infantilní", nicméně jedno mu nelze upřít: Odráží docela přesně trendy současné žurnalistiky, která je stále méně "osvícenecká" a kritická, za to ale stále více "baví" a potvrzuje předsudky jednotlivých uzavřených cílových skupin. A to je také bohužel přesně oblast, kde se budou muset mladí žurnalisté profesionálně uplatnit - nikoliv v diskusní síti renomovaného vědeckého časopisu usilujícího o kritický pohled na vědeckou praxi. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak asi všechno, co se proti tomu dá dělat...

https://www.pwf.cz/

Oslabování "vertikálních" médií ve prospěch médií "horizontálních" sebou nese celou řadu změn, které je nutno důkladně promyslet. Nejde totiž jen o to, že se v rámci ekonomické krize "cosi" děje na trhu, který většinu médií tlačí kvůli přežití stále více k neproblematizujícímu podbízení čtenářstvu; jde také v neposlední řadě o to, že se změnila společnost a média to pouze reflektují.

Jednotná "velká" a kriticky uvažující veřejnost, která hrála klíčovou roli v osvícenských projektech založených na komunikaci (od Kanta k Habermasovi a dále), ovšem vždy byla něčím diametrálně odlišným o toho, nač se obracela vertikální mainstreamová média. Částečné směšování normativního a deskriptivního pojmu veřejnosti ovšem bylo relativně snadné. (Ale asi už vůbec není namístě srovnávat mainstreamovou žurnalistiku s vědeckou komunikací.) V "papyrové" společnosti, která je daleko více rozklížena a vnitřně rozdělena na menší fluidní komunity, je potvrzování skupinových stereotypů žádaným byznysem - už proto, že identita takových komunit je ve skutečnosti velice křehká a často prostě tyto skupiny nějakou kritiku vůbec nesnesou...

0
Vytisknout
4964

Diskuse

https://www.pwf.cz/

Obsah vydání | 3. 8. 2011