Islám

Co byste měli vědět o Ramadánu

9. 6. 2016

Začátkem tohoto týdne zahájilo odhadem na 1,6 miliardy muslimů po světě svůj největší náboženský svátek, Ramadán. Ramadán znamená období, v němž si muslimové znovu upevňují svou víru a hodnoty, kte...