Ekologie

Ekologická výchova v době antropocénu

29. 6. 2017 / Beno Trávníček

Mluvit o ekologické výchově v Česku, znamená uvědomit si nejprve jak je strukturována naše dnešní společnost: Plutokracie a oligarchové, manažerská elita, salariat, proficians, proletariát, prekar...