Zahraničí

 20106

Rusko cíleně odvádí do armády krymské Tatary

24. 3. 2023

Mnoho neruských národů v hranicích Ruské federace tvrdí, že Moskva odvádí muže z jejich řad neúměrně ve srovnání s etnickými Rusy - a že úmrtnost nerusů v ruské armádě na Ukrajině je také vyšší.

 18105

Ruská opozice: Chorovod s Chamberlainy

24. 3. 2023

Mezi ruskými "disidenty" se v posledních dnech hlasitě ozývají hlasy volající po co nejrychlejším vytvoření co nejširší koalice všech, kteří se staví proti Putinově diktatuře a jí rozpoutané agres...

 19382

"Obrana ruštiny", nebo diskreditace ostatních jazyků?

24. 3. 2023

Od roku 1991 klesl podíl světové populace mluvící rusky z 5,4 % na 3,2 %. To je trend, který přiměl Kreml k závěru, že Moskva musí bránit ruský jazyk a dokonce použít sílu proti těm zemím, jako je...