Richard Bébr

Autor o sobě píše:

Od roku 1968 jsem pracoval u počítačů. Vedl jsem programátory ve výpočetním středisku spojů (VAKUS Praha). Řešil jsem programové vybavení pro telekomunikační družice ve Výzkumném ústavu spojů. V Národním informačním středisku (NIS) jsem se svým týmem vyřešil a v roce 1994 uvedl do provozu Státní systém právních informací, který pak byl státními orgány rychle zlikvidován (popsáno v článku, uveřejněném v měsíčníku CLICK! č. 5, 2005, pro informaci přikládám)). Nakonec jsem učil 7 let na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2003 jsem v důchodu a žiji v Českých Budějovicích. Kolem roku 2000 jsem hodně publikoval, zejména fejetony a povídky z oblasti informačních systémů.