Sam Graeme Beaton

Autor vystudoval slovanská studia na University of Glasgow ve Skotsku a v květnu 2018 tam získal doktorát (PhD) za svou dizertační práci o časosběrných dokumentárních filmech Heleny Třeštíkové. Byl držitelem doktorandského stipendia Madeleine Albrightové pro česká studia, financovaného z rozhodnutí premiéra Bohuslava Sobotky českou vládou.

The author has graduated in Slavonic Studies from the University of Glasgow. In May 2018, he was awarded a PhD there for his dissertation on the longitudinal documentaries by the Czech film maker Helena Třeštíková. Dr. Beaton had been awarded one of the Madeleine Albright PhD scholarships in Czech Studies, funded by the Czech government.