Lukáš Borovička

Narozen 1982. Absolvoval obor český jazyk a literatura na FF UK, studuje historii tamtéž. Je zástupcem šéfredaktorky časopisu FFakt. Zabývá se ideologickou diferenciací prvorepublikové kultury.