Jiří Beránek

Narodil se v Praze v roce 1975. Po absolvování Gymnázia Na Zatlance (1993) strávil školní rok studiem na Southport High School v USA, stát Indiana (1994). V Praze dále vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v hlavním oboru skladba (2002) a Pedagogickou fakultu UK v oboru anglický jazyk -- hudební výchova (2006). Pracoval jako učitel AJ na Střední odborné škole cestovního ruchu v Praze, v současné době (od 3. 9. 2007) je zaměstnán jako učitel hudby na Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou. Mezi jeho koníčky patří literatura, humanitní obory a politika.