Ožívající duch minulosti

1. 6. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 4 minuty

Laureát Karlovy ceny Petr Uhl se důstojně zařadil mezi takové hvězdy Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jako je:

  • Walter Becher (| 2005), nadšený henleinovec a nacistický novinář, proslulý antisemitskými výpady. V roce 1938 se stal členem NSDAP. Editor Propagandazug PK 697. V červenci 1945 byl jedním z iniciátorů Sudetoněmecké humanitární organizace. V roce 1947 se podílel na založení Sudetoněmecké rady. V letech 1956-1958 předseda Witikobundes. Do roku 1982 byl předsedou SL. Jeho syn Peter Becher je předsedou Adalbert Stifter-Vereins.
  • Walter Brand (| 1980), dříve zákulisní spiritus rector henleinovského hnutí a Henleinův osobní tajemník, od roku 1931 v NSDAP. V roce 1933 spoluzaložil Sudetendeutschen Heimatfront , ze které vnikla v roce 1935 Sudetendeutsche Partei. Organizátor sudetoněmeckých Freikorps a kapitán SA. V letech 1950-1952 předseda Witikobundes a místopředseda SL.
  • Friedrich Brehm (| 1979), bývalý SS-Obersturmbannführer a nositel zlatého odznaku NSDAP a Totenkopfring der SS . V roce 1944 působil v Stabshauptamt Reichskommissariat für die Festigung deutschen Volkstums (RKFdV) . V prosinci 1949 podepsal na schůzce s Konradem Adenauerem Eichstättskou deklaraci, ve které mimo jiné stojí: "Naším základním požadavkem je vrátit se do vlasti, jejíž jazyk a podmínky pro osídlení budou stejné, jako v roce 1937. ... Předpokladem pro to by také měla být ochota Čechů a Poláků, aby se vyhnaní Němci vrátili do vlasti."
  • Walter Hergl (| 1999), Byl aktivní v řadě sudetoněmeckých spolků. od roku 1933 člen SdP, Agent SD a... NSDAP-Hauptstellenleiter. SS-Hauptsurmführer. Autor "memoranda Hergel" Během války řídil komunální politiku v Liberci. V tu dobu úzce spolupracoval s K.H. Frankem. V květnu 1945 byl zatčen, krátce internován, ale údajně na přímluvu z české strany byl propuštěn a bylo mu dovoleno vycestovat do Bavorska (tvrdí se, že přijal angažmá české rozvědky). V roce 1947 se stal vedoucím personálního a tiskového oddělení při bavorském ministerstvu a později členem představenstva Witikobundu. V roce 1949 se stal signatářem tzv. eichstättského prohlášení, které podepsaly představitelé tří sudetoněmeckých obdobně smýšlejících organizací -- křesťanské Ackermann-Gemeinde, nacionální Witikobund a sociálně-demokratické Seliger-Gemeinde. V letech 1960-64 působil jako tajemník a tiskový mluvčí bavorského ministerstva práce a sociálních věcí... V r. 1986 mu byla v Mnichově udělena státní medaile za zvláštní zásluhy...
  • Hermann Hönig, bývalý člen NSDAP a známý nacistický novinář a propagandista.
  • Hermann Götz (| 1987), bývalý pracovník nacistické tajné služby a člen NSDAP. V roce 1946 vysídlen do Hessenu. Člen Ackermann-Gemeinde. Okresní předseda Federace vysídlených osob, člen . Po válce členem představenstva CDU v Hessensku, předseda Výboru regionální CDU pro vysídlené osoby a Výboru pro otázky vnější a vnitřní bezpečnosti. Poslanec Spolkového sněmu, členem Výboru pro vysídlené.
  • Eugen Lemberg (| 1976), rovněž bývalý aktivní člen NSDAP. V roce 1938 byl v oddělení propagandy sudetoněmeckého Freikorpsu v Drážďanech. Po německé okupaci Sudet vedl Institut pro vzdělávání učitelů v severních Čechách. Spoluzakladatel Witikobundes.
  • Wilhelm Turnwald, člen NSDAP a konfident SD. Autor knihy Dokumenty k vyhnání sudetských Němců (Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen; Einleitung und Bearbeitung. Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung Sudetendeutscher Interessen. 1951. )
  • Emil Franzel, za války důstojník policejní jednotky, podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích. Autor knihy Die Politik der Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei.
  • Walter Zawadil (| 1960), bývalý vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník SD, po válce politik a poslanec FDP a DP. Patřil k ultrapravému křídlu Witikobundu, člen jeho představenstva.

Ti všichni zakládali sudetoněmecká "krajanská" sdružení a působili v jeho organizacích. Ti všichni souhlasili s "právem na vlast" v hranicích Sudetenlandu z let 1937. "Eichstättské prohlášení" podepsali i sociální demokraté - Wenzel Jaksch (SPD) a Richard Reitzner (SPD)...konstatuje Štěpán Kotrba.

Tobias Weger: "Volkstumskampf" Ohne Ende?: Sudetendeutsche Organisationen 1945-1955. Peter Lang, 2008. ZDE

Benjamin Frommer: National Cleansing: Retribution Against Nazi Collaborators in PostWar Czechoslovakia. Cambridge University Press, 2005 ZDE

0
Vytisknout
6863

Diskuse

Obsah vydání | 1. 6. 2012