Co Vy na to, pane premiére Nečasi? Já vím, nic! Vás to zřejmě nezajímá

20. 7. 2011 / Jiří Baťa

Český statistický úřad (ČSÚ) je všeobecně uznávaná státní a předpokládám i nezávislá instituce, jejíž výsledky lze považovat za relevantní. Proto si dovolím ve stručnosti uvést několik jeho údajů.

Jak vyplývá z nejčerstvějších předběžných statistik o životních podmínkách v ČR za rok 2010, mají se věci takto:

Na jedné straně:

a) Na dně je každý desátý Čech, včetně dětí.

b) Šetření odráží situaci v domácnostech v podmínkách roku 2009.

c) Příjmovou chudobou v tomto období bylo v ČR ohroženo 936 tisíc až 1,6 miliónu osob.

d) Čechů, které ohrožuje chudoba je tolik, že by naplnili jedno velkoměsto.

e) Do nejchudší vrstvy častěji padají nezaměstnaní, děti do 17 let, ženy, především matky samoživitelky.

f) Méně než předešlé jmenované kategorie jsou ohrožení senioři.

g) Z rozborů vychází, že jsou to lidé, kteří berou zhruba 112 až 130 tisíc korun ročně a žijí ve dvou až tříčlenných domácnostech.

h) V přepočtu to znamená 9 300 až 10 900 korun hrubého za měsíc.

ch) V cca 60 procentech domácností mají lidé ve skutečnosti příjem výrazně nižší, než činí uváděný průměrný příjem za celou ČR.

i) Příjem v 58 procentech českých domácností v průměru činí necelých 92 tisíc korun na rok, tedy 7 600 korun měsíčně na hlavu!

Na druhé straně:

1) Deset procent lidí bere 20% všech příjmů, kterých dosahují v ročním součtu všechny domácnosti dohromady.

2) Dvacet procent nejbohatších má třetinu sumy všech příjmů domácností v ČR.

3) Podle předpokladů ČSÚ se pomyslné nůžky v příjmech mezi bohatými a těmi, co mají nejméně, budou v následujících letech stále více rozevírat.

4) Je značný rozdíl být chudý v Česku a třeba v Německu nebo Rakousku, kde si lidé s nejnižšími příjmy dovolí citelně více než u nás!

(Podle šéfky ČSÚ Ivy Ritschelové, která tyto informace poskytla (Právo 16. 07. 2011) nutno dodat, že není snadné do celkových závěrů zahrnout, jaký příjem lze už považovat za chudobu i vzhledem ke složitým metodikám celoevropského statistického úřadu Eurostat, jehož mnohaměsíčním schvalovacím procesem výstupy z ČSÚ musejí procházet, než se natvrdo zveřejní).

Nicméně lze uvedené skutečnosti brát když už ne jako "natvrdo" reálné, tak jako nezpochybnitelný pracovní materiál, který má svou váhu a nelze jej bagatelizovat. Tedy kromě těch, kteří tyto fakta nehodlají respektovat, tedy vlády, jejích ministrů, koaličních poslanců a všech, kteří do toho mohou, jak se říká, uvědoměle kecat.

Shora uvedená fakta ČSÚ jsou výmluvná a varující. Tím více, že podle dostupných zpráv jak premiér Nečas, tak ministr Kalousek (ruku v ruce s ostatními, s výjimkou představitelů VV), hodlají již dříve schválenou DPH 17,5 % zvýšit na 19 % (zatím). To by uvedenou statistiku výrazně změnilo a nůžky by se otevřely až nadoraz.

Jak se zachová vláda je nabíledni. Půjde i přes tyto neradostné skutečnosti vstříc světlým zítřkům občanů ČR, žel, jen těch výše zmíněných dvaceti procent. Ten ubohý (a věrchuškami opovrhovaný) většinový zbytek občanů nechť si "trhne", tj. nějak poradí, to už je jejich problém. To jistě, ale poradí si a věřím, že vládě značně k nelibosti! Tak co Vy na to, pane premiére?

PS: Odpověď pana premiéra neočekávám, reakci občanů na tyto skutečnosti ANO!

0
Vytisknout
13634

Diskuse

Obsah vydání | 22. 7. 2011