Zrcadlo české vědy

 9089

Jak se porcují miliardy na vědu

23. 5. 2012

tisková zpráva Fóra Věda žije!Podle jakého klíče se přerozděluje 26 miliard na vědu? Jakou funkci mají poradní orgány Vlády ČR? Proč nejsou zveřejňována zdůvodnění a odborné expertízy, podle nich...

 9083

O smyslu a užitečnosti vědy

18. 5. 2012 / Zdeňka Petáková

Poslepu klopýtáme, pro plnění všech těch zdánlivě nutných příkazů doby nenacházíme sílu zas a znovu se ptát: Kam a proč jdu a je má cesta správná? Většina z nás chtě nechtě neposlušně -- poslušn...

 9073

Jak se dělá věda na hnojárně, díl 1.

10. 5. 2012 / Štěpán Kotrba

Česká zemědělská univerzita je ctihodnou veřejnou vysokou školou. Pouze trpí tím, čím téměř všechny vysoké školy, nejen ty veřejné. Někteří pedagogové v pokročilém věku ještě nepřišli na to, že ...