Grantová agentura diskriminuje, rozhodnout má veřejný ochránce práv

13. 4. 2012

Rodičovství nebo grant? To je otázka, kterou si klade nejedna vědkyně. Důvodem je dlouhodobá neochota Grantové agentury ČR tento problém v případě postdoktorských grantů řešit. Úspěšná žadatelka se tak ocitá v situaci, kdy musí grant nebo rodičovství odmítnout. Pokud se této praxi vzepře, je Grantová agentura ČR ochotná jednat o odložení začátku grantu, o této informaci ovšem nikde neinformuje, pokud ženy o této možnosti nevědí a samy se na ni nedoptají. Otázka souběhu těhotenství a rodičovství a řešení grantu tak u Grantové agentury ČR není řešena systematicky, ani transparentně, jak je tomu v případě podobných institucí v Evropě. Tato situace porušuje rovnou účast žen v soutěžích GA ČR. Proto byla podána stížnost ochránci lidských práv.

Marcela Linková jménem Národního kontaktního centra -- ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., s Grantovou agenturou ČR v této konkrétní věci komunikuje od roku 2010 (viz komunikace v příloze), kdy byla Grantové agentuře ČR předložena k řešení konkrétní kauza. V loňském roce předseda GA ČR, prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., přislíbil adekvátní ošetření této záležitosti s přestupem na nový informační systém a webové stránky. K nápravě opět nedošlo. Protože Grantová agentura ČR měla dostatečně dlouhou dobu na to, aby v této věci zjednala nápravu, rozhodla se Marcela Linková obrátit na ochránce veřejných práv.

Proto dne 10. 4. 2012 podala Marcela Linková podnět k ochránci veřejných práv ve věci postdoktorských grantů Grantové agentury České republiky.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) uděluje postdoktorské granty začínajícím vědcům a vědkyním na základě veřejné soutěže. Jde o klíčový nástroj veřejné podpory začínajících vědců a vědkyň v České republice v rozvoji jejich vědecké kariéry.

Postdoktorský grant je možné udělit konkrétní osobě pouze jednou v životě. V případě, že vědkyně v období od podání grantové přihlášky do obdržení rozhodnutí o udělení grantu otěhotní a grant se rozhodne vrátit, nemá již další možnost se o tuto podporu znovu ucházet. Tato situace se analogicky může dotýkat vědců, kteří se rozhodnou čerpat rodičovskou dovolenou v případě, že se jim narodí dítě. Dle Marcely Linkové tato praxe zakládá nepřímou diskriminaci na základě antidiskriminačního zákona. Grantová agentura ČR je sice ochotná individuálně jednat o odložení grantu, o této informaci ovšem neposkytuje žádné informace ani na svých webových stránkách ani v zadávací dokumentaci k postdoktorským grantům.

0
Vytisknout
3508

Diskuse

Obsah vydání | 13. 4. 2012