Breathariáni

12. 4. 2012

KD│ Již v průběhu 19. století vyšla plně najevo určitá jednostrannost a problematičnost průmyslové moderny. V reakci na ni se začaly objevovat nejrůznější "duchovní" směry zachvacující často právě špičky nejvyspělejších společností. Mezi jinými tak tehdy přišel do módy například spiritismus.

V současnosti, kdy jsou vývojové možnosti průmyslové společnosti do značné míry již vyčerpány, se začínají vyskytovat jevy podobného charakteru. Zablokované konzumní aspirace jako by přeskakovaly do "vyšší" roviny a vynucovaly si "pokrok" ještě i v okamžiku, kdy se objektivně vzato k žádné zásadní změně k lepšímu již neschyluje. Mezi revitalizační parareligiózní jevy spojené se současnou krizí patří například i "breatharianismus".

Breatharianismus je směr založený na tvrzení, že lidé nepotřebují jíst, nebo doknce ani pít. Podle tohoto učení se lidé mohou živit výhradně pránou (podle hinduismu životní silou udržovanou dýcháním), či podle některých odnoží slunečním zářením. (Podle ajurvédy je sluneční záření jedním z hlavních zdrojů prány.)

Podobný směr představuje "křesťanská" inedia, podle níž není třeba jíst a pít nic jiného než eucharistii.

Konsensus vědeckého společenství v obou případech konstatuje, že jde o potenciálně smrtící učení z oblasti patologické vědy.

Proto by se přinejmenším každý kdo trpí problémy v oblasti metabolických poruch, funkce ledvin anebo jinými závažnými zdravotními obtížemi měl rozhodně vyvarovat experimentování s breatharianismem.

0
Vytisknout
9948

Diskuse

Obsah vydání | 13. 4. 2012