Zrcadlo české vědy

 8535

O úloze teoretiků v experimentálních vědách

23. 2. 2011 / Boris Cvek

Ve fyzice je to známo už dávno. A. Einstein ve svých čtyřech článcích v Annalen der Physik z roku 1905 (editorem časopisu byl tehdy Max Planck) neučinil také žádné měření a "pouze" interpretoval mě...