Afrika

Fukuyama: Čemu dnes čelí svět

14. 5. 2006

Francis Fukuyama : Konec historie a poslední člověk. Rybka Publishers, Praha 2002, ISBN: 80-86182-27-4, anglický originál : The End of History and the Last Man, 1992, Free Press, March 2006 Trade...

Globální politika a úskalí africké obnovy

3. 2. 2004 / Mesfin Gedlu

Afrika se nachází v kritickém momentě své novodobé historie. Bludný kruh ohrožení a nejistot, v němž je uzavřena, denně zobrazuje utrpení vnitřně vysídlených a prchajících obyvatel, šíření zbraní,...