2633

Petr Fiala

JUDr. Mgr. Petr Fiala

se narodil v prosinci 1964 v Brně. V roce 1989 ukončil studia práv na brněnské právnické fakultě (JUDr.), o rok později absolvoval v oboru sociologie na FF MU v Brně (Mgr.). Na této katedře sociologie také následně pracoval, v pozici vědeckého pracovníka. Ačkoliv absolvoval větší množství sociologických konferencí, stáží a seminářů [Glasgow (1991), Tokio (1992), Salcburk (1998)] jeho vystoupení na konferenci sociologů pacifické oblasti ve filipínské Manile (1996) bylo zatím v mezinárodním měřítku na poli sociologie jeho vystoupením jediným.

O to více se věnoval literární tvorbě. Povídky, které v devadesátých letech publikoval v novinách a časopisech, vyšly v roce 2000 v brněnském nakladatelství Host pod názvem Citová angažmá. V povídkách se zabýval schopností a ochotou současného člověka citově se angažovat v dnešním světě; knížka byla záhy po vydání pokřtěna v českém centru Mezinárodního PEN klubu brněnským hudebníkem Petrem Vášou. Tím jeho spolupráce s Hostem neskončila -- psal, ne už pro knižní vydavatelství, ale pro časopis, recenze, zvláště recenze společensko-vědní literatury.

Recenzoval ovšem také Paměti Františka Weyra. A právě s recenzentskou prací souvisí jeho krátký návrat k sociologii -- recenze detektivních povídek Seiča Macumota Mimo podezření a jiné příběhy o zločinu, uveřejněná tehdy v Hostu, mu byla inspirací k vlastnímu výkladu skutečnosti v eseji Potíže pachatelů, aneb potěšení z Macumota (Babylon 2001). Od vydání knihy napsal další povídky - čtenáři se s nimi mohli setkat znovu v Babylonu [Každký je nerad mrtvý... (2003)] a, jako už v devadesátých letech, v příloze Hospodářských novin [Ex Composito Ovo (2000); Život-Peníze-Život, Peníze-Život-Peníze, Život-Peníze-Život (2001); Mají české ženy právo na happy-end? (2002); Práce jako každá jiná, Haruki Murakami a volání sobě (2002); Detect Master (2002)]. V příloze HN také v roce 2004 publikoval svoji jedinou práci literatury faktu, Blufování v Číně, zabývající se kuriózní kapitolou z historie česko-čínských vztahů. Je autorem konceptu `sendvičové literatury`.

Současně, po odchodu z Masarykovy univerzity v roce 1995, pracoval téměř nepřetržitě jako právník (Brno, Praha). Obratu `pracoval jako` ve svém životopise užívá, aby rozčílil pana Vaculíka...

Od roku 2001 do r. 2005 byl studentem sinologie na Ústavu Dálného východu FF UK v Praze. Ve školním roce 2002/2003 absovloval zhruba devítiměsíční jazykovou stáž na Center for Chinese Language and Culture Studies (CCLC; dříve Mandarin Training Center, MTC) na Tchaj-wanu. V letech 2004-2010 byl studentem postgraduálního studia National Taiwan University v Tchaj-peji. V roce 2008 založil v Hongkongu firmu StH Ltd., která existovala následující tři roky. Od roku 2010 žije opět v ČR. Publikoval též v Dobré adrese, MF Dnes, A2, ve Tvaru a na Aktuálně.cz.

Autor provozuje vlastní stránky www.fialapetr.com