29357

Karel Flossdoc. PhDr. Karel Floss

Karel Floss (nar. 1926, Hodonín) je český filosof, překladatel, bývalý vysokoškolský pedagog, senátor a zakladatel Letní filosofické školy v Sázavě n. S. a v Dubu nad Moravou. Jeho bratrem je filosof Pavel Floss.Mezi lety 1944-1945 byl totálně nasazen. V roce 1945 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Poté pokračoval ve studiích na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde v letech 1945-1946 studoval slovanskou a klasickou filologii a filosofii, kterou dokončil roku 1950 na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Roku 1950 byl internován v Broumově a následně do konce roku 1953 sloužil v pomocných technických praporech (Hájniky u Sliače). Po propuštění se nesměl uplatnit ve svých humanitních oborech a mohl pracovat pouze jako pomocná síla v rámci zemědělského výzkumu, knihovnictví a informatiky v Olomouci a Praze, kde na Univerzitě Karlově v 80. letech absolvoval postgraduální studium aplikované logiky. Za totality pořádal s bratrem Pavlem tzv. bytové semináře. Teprve po roce 1990 se mohl naplno věnovat akademické činnosti, když v té době začal pracovat na Filosofické fakultě Univerzity Palackého, na Katedře filosofie nejprve jako odborný asistent, od roku 1991 jako docent.Karel Floss založil v r. 1993 ve městě Sázava Nadaci Světový Étos – Centrum Prokopios (prvních 5 let byl název Vzdělávací a ekologické centrum Prokopios, které však vedl a organizoval veřejně již od r. 1990 v duchu nejstarších a nejcennějších českých kulturních tradic). Nadace pak mohla dále působit s rozšířeným názvem podle nového zákona z r. 1998, neboť do nadačního jmění Karel Floss vložil většinu svého senátorského příjmu. Cílem nadace je vychovávat vzdělané, nezištné a statečné osobnosti, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj svobodné společnosti. Inspirace vychází z Platónova 7. listu – že nejdůležitější je tvůrčí soubytí a soužití. Hlavním úkolem tedy je postarat se o mladé lidi, aby byli co nejlepší. Za více než 20 let působení nadace vyšla řada textů v tisku, byly pořady v rozhlase a krátký film v televizi ČT 1, zabývalo se jí i několik diplomových prací na universitách v Praze, Pardubicích a Ostravě. Jednou z důležitých činností nadace bylo organizování každoroční Letní filosofické školy (v letech 1991–2011 v Sázavě v Centru Prokopios; od r. 2012 pokračuje Letní filosofická škola v Dubu nad Moravou, kde ji nově organizuje Spolek LFŠ, z. s.; více zde: http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/)Ve volbách 1996 se stal členem horní komory českého parlamentu (senátorem za Kutnou Horu). Zasedal ve Výboru petičním, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu. Ve volbách 1998 obhajobu mandátu odmítl, protože ve svém věku již nemohl odpovědně dělat dvě náročné věci najednou, proto volil pedagogickou činnost na universitě. V roce 2009 se stal signatářem obnovené Křesťansko-sociální platformy ČSSD, kterou původně inicioval a zakládal již v r. 1995.V roce 2012 vyšel výbor z jeho prací s titulem: Hledání duše zítřka. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 467 s.; a v roce 2011 rozhovor Sylvy Fischerové s Karlem Flossem pod názvem: Bůh vždycky zatřese stavbou. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2011, 267 s.