29150

Martin Míček

Narodil se v r. 1970 v Ostravě. Někteří tvrdí, že ve stínu komínů (v Ostravě-Vítkovicích), jiní zase, že v roce, kdy se "ekologická výchova" stala (i díky přínosu tehdejší ČSSR) světově uznávaným pojmem. Opět jiní si zase vzpomenou, že tehdy se v USA začala objevovat první "občanská hnutí" využívaná lobby velkých firem pro jejich zájmy proti občanům... Snad veškerý vývoj lidstva jako jednoho z druhů planety Země má na náš osobní život vliv.

Autor je přesvědčeným vyznavačem teorie, že skutečná harmonie je jen jedna - vnější i vnitřní. A toho, že ta naše vnitřní harmonie je nyní vystavena důsledkům toho, že jsme nedbali té vnější a naopak. Vyrostl "v prvním a zároveň posledním" paneláku stotisícového sídliště Ostrava-Poruba na okraji neprávem opomíjeného Hlučínska. Viděl "umírat" venkov i vesnici, rozvoj, úpadek i přežívání velkoměsta. Od svých 6 let se sám často toulal přírodou (kde dle svých slov "docházel žít..."). Příroda se tak stala jeho nejvyšší učitelkou.

Po absolvování gymnázia, roční práci v tehdejších Vítkovicích a vojenské základní službě se dva roky úspěšně pokoušel o studium pedagogického oboru Biologie - Základy zemědělství. Rodinná krize mu znemožnila studium dokončit. Pro odpor ke zbraním hromadného ničení a vůči šikaně odešel z vojenské základní služby, a v pauze přerušeného studia absolvoval tzv. civilní službu u ekologií se zabývajících občanských organizací. Bezmála 20 let se jako aktivní občan vyjadřuje k otázkám a problémům ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Absolvoval tisíce jednání, desítky akcí pro mládež a přednášek i terénních exkurzí. Napsal řadu textů, vystupoval v médiích. Na severní Moravě je vnímán jako jeden z nejautentičtějších ochránců přírody a krajiny.

Autor je přesvědčeným odpůrcem gigantických dopravních a vodních staveb zcela měnících životy lidí a krajinu celých oblastí. Odmítá masové, bezbřehé a "podivně samozřejmě přijímané" užívání dnešní verze tzv. jaderné energie. Souhlasí se sloganem australských ochránců přírody, že "masové tzv. mírové využívání jaderné energie je dlouhodobou jadernou válkou proti životu na planetě Zemi". Prosazuje nutnost zvýšit odpovědnost lidí za planetu Zemi -- zejména od dob kdy jsme začali využívat fosilní zdroje.

Občanství autor chápe jako "vědomou povinnost k uvážlivé aktivitě". Ve své práci akcentuje zodpovědnost vůči přírodě, ohleduplnost vůči krajině, nutný sociální smír, zodpovědnost a preciznost, autenticitu a snahu o hledání pravdy. Přes tvrdou racionálnost je extrémně citlivý, a lidskou citlivost při poznávání světa vnímá jako zásadní podmínku úspěchu, originalitu a houževnatost pak jako předpoklady nalezení řešení. Jeho snem je přijetí pozice lidstva jako jen jednoho z mnoha druhů na planetě Zemi, zejména v rovině zodpovědnosti.

Přes špatný zdravotní stav nadále žije v zapadlé vísce Dobřečov na JV okraji Jeseníků - hor, které se mu staly trvalou láskou i osudem...