Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák je student Západočeské univerzity v Plzni.