Eliška Svobodová

Nar.1951 ve Zlíně, vzdělání středoškolské. V roce 1994 setkání s dílem R.Steinera a anthroposofií. Hlubší hledání smyslu lidského života, dějů a sil utvářejících sociální rozměr života, možností praktického uplatnění nových idejí.