Ladislav Metelka

Dr. Ladislav Metelka je klimatolog, který pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu.

Narodil se r. 1958 v Hradci Králové.

V letech 1977-1982 studium meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, v letech 1993-1998 postgraduální doktorské studium tamtéž.

Od roku 1982 zaměstnán jako klimatolog na pobočce Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.

Profesní zaměření: empirické nelineární modelování procesů v klimatickém systému, variabilita a změny klimatu, využití systémů umělé inteligence v meteorologii a klimatologii.