Jan Šlemenda

Autor (nar. 1963) byl letos přijat ke studiu na FF MU v Brně, takže můj vztah k mladší (řekněme post-totalitní) generaci se ještě rozhojní....

Je členem Mensy ČR, avšak mám k některým lidem (zejména funkcionářům) z této organizace silně ambivalentní vztah.

Je sympatizantem Strany Zelených (nikoli členem) a zavilým anti-automobilistou.

Má velmi blízký vztah k Velké Británii a západní kultuře (zejména hudba 20. stol)

Miluje filmové umění a režisér Tarkovskij patří na špičku jeho oblíbených tvůrců....následují italští neorealisté a francouští představitelé Nouvelle-Vague.

Umí dobře anglicky, francouzsky a rusky.