8503

Kateřina Bolechová

Kateřina Bolechová - narozena 1966 v Českých Budějovicích. V roce 1994 získala jednu z hlavních cen v literární soutěži Hořovice Václava Hraběte (kategorie próza). V roce 2007 jí vyšla v edici Stůl sbírka Rozsvícenou baterkou do pusy jako neprodejná příloha časopisu Psí víno, v téže edici pak v roce 2009 sbírka Antilopa v moři k majáku daleko má. V letech 2007 - 2009 byla členkou redakčního kruhu časopisu pro současnou poezii Psí víno. Od roku 2000 se také věnuje tvorbě koláží. V roce 2009 doprovodila kolážemi knihu amerického spisovatele Stephena Foehra -- Storyville. Její texty byly zařazeny do italské antologie nových českých básníků Rapporti di errore (Milán, 2010), kterou sestavil Petr Král, překlad Antonio Parente. Jeden z jejích textů byl zařazen do antologie Nejlepší české básně 2010 (Host, 2010). Publikuje také časopisecky a na internetu.