Bohuslav Binka

Bohuslav Binka (4. 1. 1973) vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně filosofii a estetiku. Z nástupu na nucenou vojenskou službu se zachránil zápisem do doktorského studia filosofie, během kterého jej však tato disciplína, nejspíše pod vlivem prof. Šmajse, prof. Materny či prof. Horáka, uchvátila. Svojí doktorskou práci "Analýza hlubinné ekologie" obhájil roku 2002 a v roce 2003 s ní získal cenu Josefa Vavrouška udělovanou Karlovou univerzitou v Praze za nejlepší disertační práci v oblasti environmentalistiky. Od roku 2001 učil na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, ze které roku 2005 přešel na Fakultu sociálních studií. Zde vyučuje filosofii, etiku a obecnou metodologii vědy.

K jeho největším vědeckým zážitkům patří studijní pobyt v knihovně Kongresu Spojených států, samostatný výzkum vedený na skotské University of Glasgow a především pak účast na schůzích Katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty MU.

Dosud publikoval tři knihy (Analýza hlubinné ekologie, Environmentální etika a Zelený extremismus -- ideje a mentalita českých environmentálních hnutí), tři básně a tři vědecké studie.

Od roku 2005 vede na Masarykově univerzitě projekt EkoInkubátor, který se snaží předat studentům ekonomických oborů základy environmentalistiky, studentům environmentalistiky základy ekonomie a obě skupiny motivovat k rozjezdu vlastního zeleně orientovaného podnikání. Od stejného roku se také chystá napsat svoji v pořadí již čtvrtou báseň.

V roce 2008 si splnil svůj veliký sen a po roce intenzivního studia úspěšně složil státní jazykovou zkoušku ze španělštiny. Vzhledem k jeho jazykovému talentu si následně celá Státní jazyková škola v Brně oddechla.