7566

Michael Kroh

Doc. Ing. Michael Kroh CSc.

Autor pracuje jako poradce v oblasti dotačních programů Evropské unie. Člen KSČ do roku 1990, v době listopadových událostí byl vysokoškolským učitelem v nomenklatuře ÚV KSČ. Absolvent VŠE v Praze, fakulta obchodní (bývalá), interní vědecká aspirantura v oboru filosofie. 5 let praxe v zahraničním obchodě, 10 let praxe učitele vysoké školy, 2 let praxe v bance, 14 let praxe soukromého podnikatele poradce