6089

Zdeněk Jemelík

ing. Zdeněk Jemelík, * 7. 7.1935

Autor je členem spolku Šalamoun. Mimo Britské listy používá také pseudonymy Martin Stín, Mago Quijot, Paul Jonak a jiné.

Je v Cibulkově evidenci StB jako důvěrník, tajný spolupracovník i agent. V oficiální evidenci vedené Ministerstvem vnitra České republiky registrován jako tajný spolupracovník (IV.správa FMV - správa sledování - "sledka", IV.odbor - sledování pro Hlavní správu rozvědky a Zpravodajskou službu generálního štábu - vojenskou rozvědku, 1. oddělení, 1954); jako informátor 1. správy FMV (rozvědky, od roku 1965 1. odbor KS MV Hradec Králové), jako což je veden (registrováno, archivováno: 24.10.1996) i v depozitech archivu statisticko evidenčním odborem SEO FMV Praha; též registrován operativním odborem federálního ministerstva vnitra Gottwaldov jako nepřátelská osoba, kandidát tajné spolupráce a jako agent (1974). Pracoval na federálním ministerstvu zemědělství a výživy v sekretariátu ministra ("na Federálním ministerstvu zemědělství a výživy Vlády národního porozumění (takže jsem nepůsobil u Tomana, jak si myslí mnoho lidí) jsem byl v postavení ředitele sekretariátu ministra. Po zrušení ministerstva jsem až do odchodu do Španělska působil na Federálním ministerstvu hospodářství jako vedoucí sekretariátu náměstka ministra, řídícího petrochemickou výrobu a sektor zemědělství a výživy.") , podle svých slov z roku 2011 "v r.1990, pak jsem odjel studovat do Španělska. Od ukončení vysokoškolského studia až do počátku r.1990 jsem působil v různých druhořadých funkcích v zemědělských podnicích a výzkumných ústavech a na okresní zemědělské správě". Působil i ve Španělsku, odkud se pokoušel po roce 1989 dovážet potravinářské výrobky a mj. španělské dlažby a obklady pro síť českých společností Hisparga, které spoluvlastnil a posléze likvidoval.

Dnes (dle OR) je registrován pouze jako fyzická osoba - HISPARGA (IČO 16877390), kterou v listopadu 1991 zakládal s úmyslem "odborného poradenství v zemědělství, zprostředkovatelské činnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru a tlumočení při jednání se zahraničním partnerem a překládání (španělský, německý a anglický jazyk)" - živnostenský list dle RŽP zanikl 7.7.2004, a HISPAGRA VYSOKÉ MÝTO s.r.o. (IČO 62065173, prodej španělských dlažeb, společník a jednatel).