Smlouva svobodných měst

16. 12. 2019

čas čtení 2 minuty
Dokument, který dne 16. prosince podepsali v Budapešti primátoři Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy:

Respektujeme své historické svazky a společné kulturní dědictví;

Jsme si vědomi regionální role našich měst při podpoře inovací, hospodářského růstu a prosperity;

Jednáme na základě sdílené historie komunistického útlaku, prodemokratických hnutí, třiceti let společenské a hospodářské transformace a patnácti let členství v Evropské unii;

Pevně podporujeme hodnoty lidské důstojnosti, demokracie, svobody, rovnosti, zákonnosti a lidských práv tak, jak jsou zakotveny v dohodách EU;

Znovu potvrzujeme potřebu ochrany každého jednotlivce a společenských, etnických či jiných menšinových skupin před diskriminací, jak ji definuje Charta základních práv Evropské unie;

Přiznáváme problémy, jimž čelí naše města, zejména klimatickou krizi, nerovnost, bytovou krizi, stárnoucí obyvatelstvo, sociální stratifikaci a vytváření politických kmenů;

Podporujeme a povzbuzujeme občanskou spolupráci a aktivismus;

Uvědomujeme si přidanou hodnotu pro naše města a jeho obyvatele, která vyplývá z mezinárodní spolupráce obecně a ze sítí měst konkrétně.

Proto my, primátoři Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy tímto slibujeme:

 

že budeme ochraňovat a podporovat své společné hodnoty svobody, lidské důstojnosti, demokracie, rovnosti, zákonnosti, sociální spravedlnosti, snášenlivosti a kulturní rozrůzněnosti;

že budeme sdílet svou nejlepší praxi při intelitentní, na důkazech založené a sociálně uvědomělé správě měst, zejména v oblasti obnovitelného urbanistického plánování, ochrany klimatu, sociální inkluze, bytového fondu, dopravy, digitální agendy a všech ostatních oblastí společného zájmu;

že budeme koordinovat úsilí podporovat řešení, vhodná pro města, v evropské politice, zejména v politice soudržnosti, evropské zaměstnanosti, ekologické, klimatické, energetické, dopravní a ekonomické politice, stejně jako během legislativního vytváření Evropského sloupce za sociální práva;

že budeme podporovat a společně v evropských institucích prosazovat budoucí programy EU, které poskytnou více přímých financí evropským městům;

že bude naše spolupráce i nadále v jednotlivých případech otevřená vůči jiným městům a  třetím stranám, které sdílejí naše hodnoty a usilují o to dosáhnout našich politických cílů.

Budapešť 16. prosince 2019 

0
Vytisknout
6598

Diskuse

Obsah vydání | 18. 12. 2019