Analýza vysílání Českého rozhlasu na téma ukrajinské krize

Protiruský diskurz s marginálním výskytem

16. 6. 2016

čas čtení 2 minuty

Publikujeme závěry analýzy, jejíž výzkumná otázka byla formulována následovně: Postupoval Český rozhlas při pokrývání ukrajinské krize ve sledovaném období v souladu s povinnostmi média veřejné služby, která jsou uvedena v Zákoně 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu a v Kodexu Českého rozhlasu?

V jednotlivých atributech, sledovaných kvantitativní analýzou, jsme konstatovali vyvážený přístup k hlavním aktérům konfliktu, jimiž byly Rusko a Ukrajina. Kvantitativní reprezentace z hlediska využitých informačních zdrojů i výběru aktérů promlouvajících v příspěvcích ukázala rovnoměrné zastoupení obou hlavních stran.

Šířka spektra zdrojů a promlouvajících osobností indikuje snahu nechat zaznít širokému spektru různých názorů a postojů. Kvantitativní zastoupení východoukrajinských separatistů bylo ve srovnání s Ruskem a Ukrajinou nižší, je ovšem nutno mít na paměti, že nešlo o reprezentanty klasického státního celku, ale oblastí s nejasným mezinárodně právním statusem. Kvantitativní reprezentaci tohoto subjektu tedy nelze mechanicky porovnávat s podíly dalších aktérů.

Analýza valence příspěvků vůči jednotlivým aktérům ukázala, že část příspěvků reprezentujících Rusko vykazuje vůči tomuto subjektu negativní valenci. Vůči ukrajinské straně jsme podobnou míru negativní valence nezaznamenali. Vzhledem k asymetrické roli obou aktérů v konfliktu a ke konkrétním krokům Ruska během ukrajinské krize ovšem nelze tuto hodnotící valenci považovat za porušení vyváženosti. Naopak snahu o neutrální přístup by bylo možné označit za narušení objektivní reprezentace událostí.

Kvalitativní analýza nalezla ve zkoumaných pořadech dílčí pochybení kmenových žurnalistů ČRo, především se jedná o nejasné zdrojování a kontextualizaci informací. Tato pochybení ovšem nedosáhla četnosti ani intenzity, na základě kterých by bylo možno hovořit o porušení principu objektivity a vyváženého informování posluchačů v celku analyzovaných vysílání daných pořadů.

Problematickou stránkou analyzovaných pořadů byla identifikace protiruského diskurzu, který má tendenci prostřednictvím zejména nepřesně zdrojovaných informací vytvářet negativní obraz Ruska v kontextu tématu ukrajinské krize. V celku všech analyzovaných vysílání, příspěvků a promluv má ovšem tento diskurz pouze marginální výskyt a nelze jej považovat za narušení objektivity a vyváženosti.

Výsledky předkládané analýzy tedy ukazují, že Český rozhlas při pokrývání tématu ukrajinské krize ve sledovaném období nepostupoval v rozporu se svými povinnostmi veřejnoprávního média.

Kompletní analýzu najdete ZDE

0
Vytisknout
4426

Diskuse

Obsah vydání | 20. 6. 2016