Human Rights Watch:

Makedonská policie týrá uprchlíky

21. 9. 2015

čas čtení 5 minut

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Úřady v Makedonii mají jasnou povinnost podle národního i mezinárodního práva ochraňovat migranty a žadatele o azyl před špatným zacházením. Mají povinnost zajistit, aby nebyli svévolně vězněni za ponižujících podmínek a musí vyšetřovat případy týrání a pachatele trestně stíhat. Děti a jejich rodiny nesmějí být vězněni čistě z imigračních důvodů.

Makedonská policie slovně i fyzicky napadala migranty a žadatele o azyl na hranicích i ve vazebních střediscích, konstatuje organizace Human Rights Watch ve své zprávě, zveřejněné v pondělí 21. září. Makedonie je klíčovou tranzitní zemí na migrační trase přes západní Balkán do Evropské unie. Tisíce žadatelů o azyl a migrantů - mnoho z nich ze Sýrie, Afghánistánu a Somálska - vstupuje na její území každým dnem.

Devětapadesátistránková zpráva, nazvaná "Jako bychom nebyli lidské bytosti": Policejní brutalita proti migrantům a žadatelům o azyl v Makedonii zaznamenává fyzické i verbální týrání osob, které páchají makedonští činitelé na hranici s Řeckem, týrání vězněných osob policejními strážemi ve vazebním středisku Gazi Baba v období od června 2014 do června 2015 a skutečnost, že makedonské úřady odmítly tyto případy vyšetřovat a viníky pohnat k odpovědnosti. Organizace Human Rights Watch také zdokumentovala svévolné věznění migrantů a žadatelů o azyl za nelidských a ponižujících podmínek v Gazi Baba.

"Je zcela zjevné, že Makedonie má problém s policejním násilím, páchaném na žadatelech o azyl a na migrantech," konstatuje Emina Ćerimović, Koenig Fellow v organizaci Human Rights Watch. "To se nezmění, pokud makedonské úřady nezačnou řádně vyšetřovat obvinění, že policie týrá migranty a žadatele o azyl, a dokud viníky nepostaví před spravedlnost."

Organizace Human Rights Watch interviewovala 64 žadatelů o azyl a migrantů, včetně 7 dětí, na různých místech v Srbsku a v Makedonii. Sedm těchto pohovorů se uskutečnilo telefonicky. Mnoho z těchto interviewovaných osob, včetně tří dětí, bylo terčem násilí od makedonské policie, zejména na řecké hranici a v Gazi Baba. Lidé byli biti policejními pendreky, byli kopáni, biti pěstmi a policie jim sprostě nadávala, když je zatýkala. V některých případech byli migranti a žadatelé o azyl nuceni probíhat mezi dvěma kordony policistů, kteří je bili pendreky.

Ayesha, šestnáctiletá dívka z Afghánistánu, svědčila, že ji makedonská policie udeřila a že dvakrát viděla, jak policie bije jejího otce a jejího sedmnáctiletého bratra. Poprvé, začátkem ledna, uvedla Ayesha, že její rodina šla na policii nedaleko hranice s Řeckem zažádat o azyl. Namísto toho je policie odvezla zpět na hranici a nařídila jim odejít ze země. Ayeshin otec protestoval.

"Policista se pak přiblížil k mému otci a udeřil ho policejním pendrekem na záda a na paži. Jiný policista udeřil mého bratra pendrekem na ramenou a třetí policista mě udeřil pendrekem na rukou," uvedla. Podruhé, také na hranici, byli její otec a bratr nuceni projít mezi dvěma kordony policistů, kteří je při tom bili pendreky.

Až do července byli migranti a žadatelé o azyl také svévolně vězněni v Přijímacím středisku pro cizince, vazební věznici v Skopje. Podle městské části, kde je umístěno, se jmenuje Gazi Baba. Makedonské úřady věznily osoby, aniž by jim byla dána možnost své věnění jakkoliv zpochybnit, protože je chtěly mít k dispozici jako svědky při trestním stíhání proti lidem podezřívaným z pašování uprchlíků, zjistila organizace Human Rights Watch.

Stráže pravidelně týraly zadržované osoby, vystavovaly je fyzickému i verbálnímu násilí. Situace ve vazebním středisku byla nelidská a ponižující. Některé vězněné ženy bylo obětí genderově založeného násilí, páchaného strážemi.

Úřady v Makedonii mají jasnou povinnost podle národního i mezinárodního práva ochraňovat migranty a žadatele o azyl před špatným zacházením. Mají povinnost zajistit, aby nebyli svévolně vězněni za ponižujících podmínek a musí vyšetřovat případy týrání a pachatele trestně stíhat. Děti a jejich rodiny nesmějí být vězněni čistě z imigračních důvodů.

To je zvlášť důležité, vzhledem k tomu, že do Makedonie denně přicházejí tisíce migrantů a žadatelů o azyl.

Je nutné, aby Makedonie provedla více konkrétních opatření proti policejnímu násilí vůči migrantům a žadatelům o azyl a aby takové násilí systematicky trestala. Makedonie, oficiálně bývalá Jugoslávská republika Makedonie, kandiduje na vstup do Evropské unie. Má-li být přijata, musí splnit určitá kritéria členství. Jejich součástí je přizpůsobit své zákony a praxi v oblasti azylu a zacházení s migranty normám Evropské unie. /p>

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4887

Diskuse

Obsah vydání | 24. 9. 2015